· 

HITTESTRESS BIJ (MELK)KOEIEN:

Met deze uitzonderlijk warme en vochtige dagen neemt ook de hittestress bij (melk)vee toe.

Afhankelijk van omstandigheden ervaren koeien al hittestress bij temperaturen vanaf 18 – 20 graden Celsius. Ze kunnen dus veel beter tegen de koude dan tegen de warmte.

In welke mate koeien hittestress ervaren en wat de gevolgen ervan zijn met betrekking tot ademhalingsfrequentie, lichaamstemperatuur en melkgift kunt u lezen in de bijgevoegde ‘’Temperatuur & luchtvochtigheid index voor melkgevende koeien’’.

 

Zorg daarom dat uw dieren gespreid over de dag voldoende blijven eten en drinken.

Besteed extra aandacht aan pensbestendig zetmeel en extra pensbestendig eiwit in het voederrantsoen.

Overleg hiervoor tijdig met uw voederadviseur, en houd gezamenlijk het hoofd koel.