· 

FFS of “Warmblood Fragile Foal Syndrome”:

FFS of “Warmblood Fragile Foal Syndrome”

 

Er is momenteel nogal wat commotie en ophef in de Nederlandse paardenwereld over het Warmblood Fragile Foal Syndrome. Het betreft een (niet nieuwe) erfelijke aandoening.

 

Gelukkig is er een genetische test beschikbaar om de aandoening aan te tonen en om de dragers op te sporen.

Een veulen met de aandoening WFFS kan aborteren, te vroeg geboren worden en/of met afwijkingen worden geboren.

De meest voorkomende afwijkingen bij pasgeboren veulens zijn: huidafwijkingen (waaronder een gemakkelijk scheurende, te elastische huid met wonden die spontaan ontstaan) en hyperextensie van gewrichten.

Vaak sterven de meeste veulens binnen maximaal 2 weken na de geboorte, of moeten ze om eerder genoemde redenen alsnog worden ingeslapen.

 

De erfelijke aandoening WFFS is voor zover wij weten een autosomaal recessief genetisch defect.

Beide ouders moeten drager zijn van het afwijkende gen (N/FFS). Is dit het geval, dan zal bij 25% van de veulens de aandoening optreden (FFS/FFS), 50% van de veulens is drager (N/FFS) en 25% van de veulens is volledig vrij (N/N).

 

Gebruikt u uw paard enkel in de sport, dan vormt een dragerschap van FFS geen enkel probleem of belemmering. Het risico bestaat immers enkel op veulen niveau, dus bij fokdieren is een risico voor de veulens aanwezig.

 

Gelukkig kan met de beschikbare test snel en op eenvoudige wijze aangetoond worden of het paard al dan niet drager is van  FFS.

 

“Paniekvoetbal” is niet nodig, waakzaamheid is geboden.

Indien u van uw paard wil weten of het drager is van de erfelijke aandoening FFS, maak dan gebruik van de beschikbare test.

Overleg hiervoor met uw dierenarts.