· 

HITTESTRESS EN DE RELATIE TOT DE BEVRUCHTINGSRESULTATEN BIJ RUNDEREN:

Met dit warme weer laten de meeste koeien hun tochtigheid weinig tot zelfs niet zien. En de veehouders die met natuurlijk dekkende stieren werken, weten dat de libido van de meeste stieren bij deze temperaturen ook niet erg hoog is.

Velen onder u weten waarschijnlijk niet dat hittestress ook invloed heeft op de spermakwaliteit van de stier, en dat de stieren met een grote scrotumomtrek het meest levensvatbare sperma leveren.

De hoeveelheid- en de kwaliteit van het sperma is duidelijk gecorreleerd aan de scrotumomtrek van het dier.

Met deze wetenschap is er zelfs een (internationaal) aanvaarde “minimum norm scrotumomtrek dekstieren per leeftijd” opgesteld. Dit over alle rassen heen.

De scrotumomtrek is een gemakkelijk overerfbaar kenmerk, en daardoor zeer geschikt als criterium bij de selectie van de meest vruchtbare stieren.

 

ZONEN van stieren met een bovengemiddelde scrotumomtrek zullen een gemiddeld grotere scrotumomtrek hebben dan zonen van een stier met een (onder)gemiddelde scrotumomtrek.

 

DOCHTERS van stieren met een bovengemiddelde scrotumomtrek zullen vroegrijper zijn, en als vaars vroeger tochtig worden en drachtig geraken.

Werkt men met natuurlijk dekkende stieren, dan is de scrotumomtrek dus een belangrijk aandachtspunt bij de stierkeuze.

Hoe groter de scrotumomtrek van de stier, des te vruchtbaarder deze stier en zijn nakomelingen zullen zijn.

HITTESTRESS BIJ TE KLEINE TEELBALLEN

Kleine teelballen bevatten een te grote hoeveelheid bindweefsel. Het weefsel dat verantwoordelijk is voor de productie van spermacellen wordt daardoor minder intensief van bloed voorzien. Door zuurstofgebrek sterft het sperma producerende weefsel af, met een kleinere teelbal en een ondermaatse spermaproductie tot gevolg.

TIPS VOOR DE AANKOOP VAN EEN VRUCHTBARE STIER

De ideale situatie in de praktijk is dat men een volledig onderzoek eist van de reproductiegeschiktheid van een jonge stier.


Indien dit niet kan, dan is een controle op reproductievermogen en vruchtbaarheid door middel van de scrotumomtrek een goede indicator, met als minimumnorm:

30 cm scrotumomtrek op > 12 - 15 maanden leeftijd

31 cm scrotumomtrek op > 15 - 18 maanden leeftijd

32 cm scrotumomtrek op > 18 - 21 maanden leeftijd

33 cm scrotumomtrek op > 21 - 24 maanden leeftijd

34 cm scrotumomtrek op > 24          maanden leeftijd

Bij natuurlijke dekking dient daarnaast ook het libido van de dekstier getest te worden. Ik adviseer om die reden ALTIJD om een stier met dekgarantie aan te kopen.