· 

HOLSTEINVARIANT MET KORTERE EN GLADDERE HAREN IS BETER BESTAND TEGEN DE WARMTE…:

Aan de Universiteit in Florida heeft men een variant in de Holstein populatie gefokt die beter bestand is tegen hittestress.

 

 

 

 

 

 

 

Senepol x Holstein (F1) vaars. 

Er zijn momenteel al twee stieren beschikbaar die de genetische variant, (het PRLR p.Leu462* gen) heterozygoot vererven. De stieren vererven de eigenschap “korte en gladde vacht” dominant.

Een homozygoot verervende stier is er nu nog niet. Inkruisen met een heterozygote stier heeft daardoor als resultaat dat 50% van de nakomelingen deze eigenschap in zich draagt.

Het rode en van nature hoornloze vleesras "Senepol" ligt aan de basis van deze genetische eigenschap.

 

 

 

 

 

Raszuivere Senepol koeien

De kruising Holstein nakomelingen zijn beter in staat om hun lichaamstemperatuur te regelen. Bij extreme hitte is de productiedaling bij deze dieren significant lager dan bij hun traditionele Holstein soortgenoten.

De Senepol wordt al vele jaren succesvol gekruist met andere vleesrassen, maar in de praktijk tot voor kort nog niet met Holsteins.

Het valt nog af te wachten hoe een en ander zich op langere termijn verder ontwikkeld. Vaak is de euforie in het begin groot, maar zijn er op langere termijn toch nog (ongewenste) neveneffecten. Dat heb ik in de meer dan 30 jaar genetica in de praktijk vaak genoeg ervaren.

In de huidige veehouderij is nog steeds bij velen het denkbeeld dat het dier zich maar moet aanpassen aan de manier waarop wij het (willen) houden. Deels gebeurt deze aanpassing door selectie en doelgerichte fokkerij.

Vanuit de maatschappij (lees: de consument), komt echter steeds vaker en meer de vraag of dit wel de juiste weg is. Er zijn immers goed bruikbare alternatieven inzake houderij en omgang met (landbouw)huisdieren.

De Low Stress Stockmanship methode biedt inzake omgang en houderij zo’n alternatief. Een respectvolle omgang tussen mens en dier staat daarbij voorop.

Dit door MET het dier, en niet TEGEN het dier te werken.

Ook inzake huisvesting en management zijn het vaak de kleine aanpassingen die de grote veranderingen teweegbrengen. Kleine aanpassingen die een diervriendelijke houderij mogelijk maken zodat dierenwelzijn, veiligheid (en de arbeidsvreugde van de veehouder), weer toenemen.

Low Stress Stockmanship voor alle partijen dus!

 

 

 

 

De huid van de Senepol is zo dun en kort behaard dat de

zoutkristallen op de huid zichtbaar zijn.