· 

VLIEGEN, ZE ZORGEN VOOR VEEL HINDER EN ONRUST BIJ UW (WEIDE)VEE:

Vliegenoverlast, het hoort standaard bij de lente en bij de zomer.

Deze lastige kwelgeesten zorgen niet alleen voor hinder en onrust bij uw vee, ze kunnen ook ziektekiemen overdragen.

Buiten de stal verschijnen de eerste vliegen al vroeg in het voorjaar, voornamelijk na de eerste warme dagen.

We onderscheiden steekvliegen (deze zuigen bloed), en kopvliegen (deze doen zich tegoed aan mest, aas, dierlijk secreet et cetera).

Sommige vliegensoorten leggen hun eitjes op de grond of in verse mest, anderen leggen hun eitjes liever in de vacht van het vee.

Onderstaand de belangrijkste vliegensoorten die op (weide)vee voorkomen:

 

De stalvlieg en kleine steekvliegjes:

Deze vliegen komen soms massaal voor op vee. 

Meer dan 50 stalvliegen of 200 kleine steekvliegjes op één koe kunnen oorzaak zijn van een achterblijvende vlees- of melkproductie! 

Sommige kleine steekvliegjes zitten continue op één dier en volgen het als een vliegenwolk. Anderen verlaten ’s nachts hun gastheer.

 

Culicoïdes vliegjes:

Deze vliegjes veroorzaken voornamelijk bij paarden ter hoogte van de manen en de staart, “zomereczeem”.

 

Lucilia sericata, “de groene vleesvlieg”:

Deze vlieg veroorzaakt “Myiasis” bij schapen maar ik heb ze ook al aangetroffen op kalveren, konijnen, katten en honden. 

De vlieg zet haar eieren af in een wonde of in de bevuilde (vochtige) vacht van het dier. 

Eens de larven zijn uitgekomen, (afhankelijk van de omgevingstemperatuur binnen enkele uren tot dagen), ondermijnen ze de huid van hun slachtoffer. Er ontstaan grote stinkende wonden met de dood van de gastheer tot gevolg.

 

De schapenluisvlieg (Melophagus ovinus):

Dit is een vleugelloze maar bloedzuigende vlieg. Zoals de naam al doet vermoedden, komt ze vaak op schapen voor. 

Schapen kunnen erg verzwakken wanneer ze geparasiteerd worden door deze vlieg.

 

De zomerwrangvlieg (Hydrotaea irritans) en de herfstvlieg (Musca autumnalis):

De zomerwrangvlieg is de overdrager van de ziektekiem Actinomyces pyogenes, de veroorzaker van “zomerwrang”. 

Het is een besmettelijke vorm van uierontsteking bij koeien. 

In de zomer op de weide zien we deze vliegjes rond de uier en de spenen waar ze zich voeden met melkresten.

 

De herfstvlieg is de overdrager van de ziektekiem Moraxella bovis, de veroorzaker van “pinkeye”. Het is een besmettelijke vorm van oogontsteking bij koeien. Vooral in de herfst zien we deze vliegen rond de kop en rond de ogen, waar ze zich voeden met slijm en traanvocht. 

Deze vliegen bestrijden is vaak lastig en niet 100% effectief doordat de vliegjes van de ene naar de andere koe “reizen”, en van weide naar weide.

Met name bij gebruik van Pour-on middelen tegen zomerwrang is de concentratie van het insecticide rond de uier vaak te laag.

 

Het tegen pinkeye aangebrachte insecticide rond de ogen wordt dan weer vaak weggewassen door tranenvloei van het te behandelen dier.

 

WELK MIDDEL GEBRUIKEN?

Welk middel het best werkt hangt af van de omgevingsfactoren en de te bestrijden vliegen. Overleg daarom met uw dierenarts over het te kiezen middel en de frequentie van toepassing.

 

Zelf heb ik de afgelopen 25 jaren diverse middelen in diverse praktijkomstandigheden getest. Uiteraard met zeer wisselend succes.

Mijn koeien staan meestal 8 maanden van het jaar op de weide, tegen een bosrand.

Dat is fijn voor schaduw, lokt echter ook vliegen aan.

 

In het voorjaar bevestig ik daarom oorflappen aan de pijltjes bij de dieren, (zie foto 1). Ze zijn dan tot wel 4 maanden volledig verlost van vliegen. Zonodig vervang ik in de nazomer de oorflappen voor de tweede helft van het weideseizoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1

Bevestig de oorflappen NIET aan de binnenkant van het oor, (zoals op foto 2). Doordat de flappen hier het oog van het dier raken, kan dit tot oogirritaties leiden!

 

 

 

 

Foto 2

 

 

 

En het bevestigen van die pijltjes en de oorflappen:

dat gaat heel relaxed, zelfs als de dieren los in de weide staan. 

LOW STRESS STOCKMANSHIP noemt men dat

 

 

Succes met de vliegenbestrijding