· 

5G NETWERK EN HET VLUCHTGEDRAG BIJ KOEIEN:

Na wifi, 2G, 3G en 4G dient zich nu ook 5G aan. 

5G staat voor de vijfde generatie mobiele netwerken. Wat opvalt bij 5G is de extreem hoge snelheid. Maar het is niet alleen sneller, het kan ook meer data versturen. Tot slot is de vertraging in het netwerk veel kleiner.

In theorie kan 5G snelheden bereiken van 800 Gbps, (gigabits) per seconde. Met zulke snelheden kijk je studio sport in een milliseconde. Maar voorlopig is dit nog theorie. In de praktijk zal het datatransport een stuk trager zijn. De eerste 5G-netwerken die worden aangelegd, zullen zulke snelheden absoluut niet halen. Op dit moment wordt uitgegaan van gemiddeld 1 Gbps onder ideale omstandigheden. Dat is nog altijd ongeveer twintig keer zo snel als de wifi bij u thuis.

Door de hogere frequentie kan het 5G-radiosignaal minder gemakkelijk door materialen (zoals muren), heendringen dan het 4G-signaal. Hierdoor is het nodig meer, (maar kleinere) antennes te installeren dan bij een 4G-netwerk. Dit heeft als voordeel dat de kleinere antennes met een lager vermogen kunnen werken.

Een gebruiker van 5G moet met andere woorden altijd oogcontact hebben met een 5G-zender om zo van de snelle verbinding te kunnen profiteren. “Line of sight” noemt men dat.

Meer zenders plaatsen, betekent niet dat mens en dier aan meer straling blootgesteld gaan worden. Een bijkomend voordeel van een groter aantal antennes is dat mobiele telefoons voor hun communicatie ook met minder vermogen toe kunnen, waardoor de totale blootstelling mogelijk lager kan zijn.

Elektromagnetische straling veroorzaakt warmteontwikkeling, vergelijkbaar met een magnetron, maar dan vele malen kleiner. De bestaande blootstellingslimieten leggen vooral deze warmteontwikkeling aan banden om schade te voorkomen. Door de hogere frequentie dringen 5G-signalen minder diep in het lichaam dan 4G-signalen.

ER IS NOG VEEL ONDUIDELIJK:

Toch spreken sommige wetenschappers elkaar hier tegen, ze komen met soms tegenstrijdige “bewijzen”. Dat is overigens niet uniek in de wetenschap. 

Naar mijn overtuiging is daarom aanvullend en gericht onderzoek hard nodig. Het is echt een misverstand dat je wetenschappelijke publicaties tegen elkaar zou kunnen wegstrepen. Je kan nooit een rapport dat een negatief gezondheidseffect laat zien neutraliseren met een rapport dat niets laat zien. De grote publieke massa is zo gemakkelijk voor de gek te houden met dit soort argumentaties.

TOT ZOVER DE THEORIE, WAT ZIEN WE IN DE PRAKTIJK, IN DE KOEIENSTAL:

In toenemende mate zien we meldingen verschijnen van hysterische koeien die op één hoop vliegen. Vaak op verschillende bedrijven tegelijk en meestal in het noorden van het land. Dit wordt al snel toegeschreven aan testen met 5G-signalen in het Groninger landschap.

Zelf zie ik het iets nuchterder en iets genuanceerder.

Wij vergeten in de “5G hype” en door onze hedendaagse manier van vee houden al heel snel hoe het natuurlijk gedrag van onze koeien ook al weer is…

Koeien zijn vlucht- en kuddedieren. En zo gedragen ze zich van nature ook. Bij onheil of gevaar is het zaak om snel in de massa (kudde) te verdwijnen. Zo val je immers niet op.

Met andere woorden: schrikt er één koe, dan reageren ze allemaal. De reactie is dan standaard samenscholen en proberen weg te komen. Dat laatste lukt niet in een stal vandaar dat alle dieren op een hoop vliegen en gaan drukken. 

Volledig normaal kuddegedrag in zulk een situatie.

De vlucht- en schrikreacties die men nu aan 5G-signalen toeschrijft waren er al, (en zijn ook gedocumenteerd). Dit lang voordat de GSM werd uitgevonden.

Uit ervaring weet ik dat koeien in een stal van de kleinste dingen kunnen schrikken. Van dingen die wij niet direct zien en/of horen. Daarbij komt nog dat ik zeer regelmatig de gekste taferelen in rundveestallen tegenkom doordat de (emissiearme) stalvloer totaal ongeschikt is voor het houden van rundvee. De dieren gedragen er zich ook naar, met alle gevolgen van dien!

WAT NU?:

Meten is weten! 

Men zou als sector en als branche het moeten aandurven om proefondervindelijk en wetenschappelijk te onderzoeken of het vluchtgedrag van koeien in de stal daadwerkelijk veroorzaakt wordt door het testen van 5G netwerken.

De uitkomst zou wel eens velen kunnen verbazen.