· 

HET “VEULEN ABC”: (deel 2)

Vele zelf verklaarde paarden experts zweren erbij dat de band tussen het pas geboren veulen en de verzorger blijvend versterkt wordt indien men bij het pasgeboren (en nog natte) veulen alle lichaamsholten kort penetreert. Dit klinkt banaal en onnatuurlijk, en wat mij betreft is het niet alleen dat, maar is het om meerdere redenen hoogst verwerpelijk. “Alle lichaamsholten” van neus tot... vult u zelf maar in.

Gelukkig bestaan er ook nog andere vormen van “Imprint-training” bij veulens.

Een veulen moet (van nature) in staat zijn om vrijwel onmiddellijk na de geboorte de moeder en de kudde te volgen. Daarbij is het van groot belang dat het veulen heel snel leert wie zijn/haar moeder is, wie de andere leden van de groep zijn, en hoe het met de andere paarden en de omgeving moet omgaan. (socialisatie en omgangsvormen dus).

Veulens hebben meestal 2 dagen, (een enkeling tot twee weken) nodig om een intensieve en hechte band met de moeder op te bouwen. Het is naar mijn mening daarom niet wenselijk en totaal onnodig om in deze periode al direct een “Imprint-training”, (zoals op onderstaande foto of in welke vorm dan ook), uit te voeren.

Voor de toekomstige samenwerking tussen mens en paard is een goede en duidelijke relatie tussen beiden, zowel voor paard als mens, van groot belang.

 

Mijn advies hierbij: 

Geef het veulen al op jonge leeftijd de tijd, kans en de gelegenheid om te leren hoe wij mensen functioneren en hoe het veulen met ons moet omgaan.

Voor mij past daarin GEEN vroege ‘imprint-training’, waarbij het veulen al enkele minuten na de geboorte soms heftige en intensieve interacties (gedwongen) moet ondergaan.

 

Neen, mijn methode bestaat uit een geleidelijke, rustige en vrijwillige opbouw van de relatie tussen veulen en mens, startende na één of 2 weken. Dit alles op basis van wederzijds respect en wederzijds vertrouwen.

 

Dit laatste, (wederzijds respect en wederzijds vertrouwen), is ook van cruciaal belang bij de opbouw van een goede relatie met de moeder van het veulen. Veulens reageren minder angstig als de moeder een positieve en rustige band heeft met mensen.

Een goede omgang met de merrie zonder direct naar het jonge veulen toe te gaan is hier de aangewezen werkwijze. Geleidelijk kunt u het veulen erbij betrekken door het lichtjes aan te raken van zodra het veulen u proactief nadert. Bouw dit zeer rustig en geleidelijk op door het veulen overal aan te raken. Later kunt u ook proberen om rustig de voetjes van het veulen te strelen en daarbij even op te tillen.

Uit diverse studies en proeven blijkt dat een foutieve- en/of te agressieve “Imprint-training” bij het pasgeboren veulen kan leiden tot een verstoring van de imprintingsfase. Dit kan tot een verminderde merrie/veulen binding leiden en tot gedragsstoornissen bij het veulen. Fouten bij de imprinting gemaakt, laten blijvende sporen na.

Andersom is ook uit diverse studies en proeven gebleken dat er geen nadelen zijn wanneer de mens niet te hard van stapel loopt. Je kunt gerust pas beginnen te trainen nadat de moeder/veulen binding een feit is.

Het is zeker geen nadeel, afgang of schande, als men met trainen terughoudend is totdat het veulen proactief de omgeving gaat verkennen. Het mag natuurlijk ook eerder, zolang je maar niets forceert en niets met geweld doet!

Tot slot: 

Ondanks alle “Imprint-training” technieken en dito beoefenaars, is mijn advies en werkwijze “laat het veulen en de merrie de eerste paar dagen (als het kan) volledig met rust”. Dit versterkt de merrie/veulen binding. En als de merrie u vertrouwt en respecteert, dan neemt het veulen dit gedrag meestal snel over.

Op de bovenstaande illustratie, (een foto vindt ik niet gepast), is te zien hoe men een vinger in het oor van een pasgeboren veulen steekt. Dit zou volgens de aanhangers van deze theorie de band tussen mens en dier moeten versterken... Verder nog enkele foto’s van "pogingen de relatie tussen mens en veulen (gedwongen) op te bouwen". Wat mij betreft zeer onlogisch en onnatuurlijk geforceerd (aanleer) gedrag.