· 

HOE GOED IS UW VERSTANDHOUDING MET UW RUNDEREN?:

Als ik op een veehouderij te gast ben probeer ik altijd een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de dagdagelijkse praktijk op het bedrijf. Mijn werkwijze bestaat daarbij uit “observeren, registreren en, (samen met de veehouder) evalueren.

Interessant daarbij is om te zien en te weten hoe de veehouder reageert op, en denkt over zijn/haar dieren. Daarnaast is het ook heel verhelderend om te zien hoe het gedrag van het dier of de dieren is bij de interactie tussen veehouder/verzorger en vee.

Een heel bruikbare graadmeter bij vee is de mate van stressreacties, (als uiting van een angstreactie).

Dieren bekijken namelijk de mens vanuit diverse invalshoeken: als een “potentieel gevaar, niet interessant, voeder- en waterautomaat op twee benen of zelfs als soortgenoot en als sociale partner”.

In de praktijk zie je vaak grote verschillen in door veehouders behaalde productieniveaus. (zelfs bij éénzelfde bedrijfstype, managementstijl, voeding, fokkerij etc.).

Een nog mooier voorbeeld vind ik de verschillen in totale melktijd en melkopbrengsten tussen de ene en de andere melker, op éénzelfde melkveebedrijf. Managers van melkveebedrijven die met externe arbeidskrachten werken, zullen dit wel herkennen en zien in hun dagelijkse productiecijfers.

Een negatieve attitude van de (melk)veehouder uit zich direct in een negatief gedrag van het dier. Het resultaat van dit alles is een daling van de productie en van het welzijn.

Angst en stress veroorzaken (als volledig natuurlijke reactie), een negatief gedrag bij het dier. De (melk)veehouder heeft daardoor veel minder geduld, wat zich dan uit in een nog slechtere attitude richting zijn dieren. Nu heb je een (negative) vicieuze cirkel in de mens-dierrelatie.

Deze negatieve vicieuze cirkel kan men door een veranderende (positieve en ter zake kundige) houding als veehouder doorbreken. Verandert het gedrag van de veehouder of de verzorger positief, dan zal het gedrag van de dieren ook positief veranderen en neemt het welzijn van mens en dier op termijn toe.

Wist u dat deze stress en angst een belangrijk aandeel heeft in het optreden van mastitis en kreupelheden bij melkkoeien?

Door de toenemende robotisering en automatisering binnen de (melk)veehouderij is er steeds minder contact tussen mens en dier. En als er al sprake is van contact met dieren, dan is dit vaak een negatieve interactie die angst en stress bij het vee veroorzaakt. Denk hierbij o.a. aan onthoornen, klauwen bekappen, vaccineren, verladen etc.

Het is dus niet zo vreemd dat door de toenemende automatisatie en mechanisatie binnen de veehouderij, de balans vaak naar de negatieve kant uitslaat. Met meer angst en stress bij de dieren, en soms een afname in het dierenwelzijn, veiligheid en de arbeidsvreugde tot gevolg.