· 

"HOE ZIET DE MELKKOE VAN DE TOEKOMST ER VOLGENS U UIT?":

Onderstaand mijn visie hierop zoals gepubliceerd door Bayern Genetik in haar blad "Fleckvieh wereld" uitgave mei 2018.

Werk met koeien die bij u passen…

De afgelopen winter was ik op veel veehouderijbedrijven en in heel wat zalen te gast. Het is dan mooi als je ziet en hoort hoe trots de veehouders vaak op hun dieren zijn. Niet alleen als het gaat over productiecijfers, maar ook als het gaat over exterieur en gebruiksgemak.

Exterieur en gebruiksgemak, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit mijn vakgebieden genetica en gedragsleer, (ethologie), zie ik dat veehouders deze samenhang kennen, maar in de praktijk nog veel te weinig benutten.

Tijdens diverse winterbijeenkomsten met veehouders heb ik het thema “inteelt in de hedendaagse fokkerij” als inleider besproken. In een dialoog met de deelnemers werden vaak voor- en nadelen van de fokkerijrichtingen afgewogen.

Bijna standaard kreeg ik de vraag “Hoe ziet de melkkoe van de toekomst er volgens u uit?”.

In het heden ligt het verleden, in het nu wat komen gaat. Grote koeien met hoge melkproducties, dat is sinds vele jaren de tendens in de fokkerij. Wat mij betreft niet de juiste weg en sneller eindig dan menig melkveehouder nu denkt.

Ik voorzie een grote toekomst in de kruisingsfokkerij. Geen standaard koe, maar een koe die bij het bedrijf en bij de (melk)veehouder past. Maatwerk in plaats van confectiewerk. 

Eigenlijk best gek dat de melkveehouderij deze vraag nu pas stelt. De vragenstellers rijden immer niet allemaal eenzelfde merk trekker, wonen op verschillende bedrijven, hebben verschillende (stal)inrichtingen enzovoorts. Maatwerk kan dus wel…

In de pluimvee- en in de varkenshouderij zijn gebruikskruisingen niet meer weg te denken, en sinds decennia ingeburgerd.

De hedendaagse ideale melkkoe voor de veehouder heeft niet het ideale uiterlijk voor de consument. Goed om daar ook rekening mee te houden, er zijn immers meer consumenten dan melkveehouders! En de consument kijkt steeds vaker mee hoe wij ons prachtige vak uitoefenen. Dat is een grote kans, ook al ziet niet iedereen dat zo.

Door introductie van gebruikskruisingen in de (melk)veehouderij fok je koeien die bij de veehouder en zijn bedrijf passen. De arbeidsvreugde neemt toe, maar ook het rendement op diverse fronten. Het is alleen zaak de juiste combinatie toe te passen. Maatwerk dus.

De “raszuivere fokkers” zullen altijd blijven bestaan. Zij leggen immers de basis en de grondslag voor de kruisingsfokkerij. Beiden kunnen dus perfect samenwerken.

 

 

Vóórdat de fanatieke “raszuivere fokkers” hun afkeuring en minachting uiten over de kruisingsfokkerij, heb ik nog een stelling om over na te denken:

Alle rassen zijn ontstaan uit kruisingen. Daarmee is het verleden (ook hier), onderdeel van de toekomst.