· 

RUNDEREN OP STAL: nu de parasieten bestrijden (deel 2)

Infecties met schurftmijt kunnen per jaar enorm variëren. Er zijn verschillende soorten schurftmijten die elk hun eigen symptomen en eigen ziektebeeld laten zien.

Zo zien we bij melkvee soms de mijt Chorioptes bovis. Deze pootschurft veroorzakende parasiet kent meestal een onschuldig en vrij goedaardig verloop.

Het Belgisch Witblauw rund heeft vaak last van Psoroptes ovis mijten. De infecties variëren van matig tot zwaar. De Psoroptes mijten komen op bijna 75% van de Belgisch Witblauw vleesvee bedrijven voor. Deze lastige en hardnekkige mijt veroorzaakt een natte schurft. Dit is een allergische ontsteking van de huid bestaande uit knobbels, vochtige korsten, kaalheid en een ruwe grove huid. Dit zien we voornamelijk ter hoogte van de schouder, schoft, rug en de staartbasis. Door de hevige jeuk schuren de dieren zodanig dat er bijkomende letsels kunnen optreden.

Behandelen tegen schurft komt het dierenwelzijn zeer ten goede, maar ook de daggroei van het dier. Een infectie met Psoroptes mijten veroorzaakt bij jonge opgroeiende dieren een groeiverlies van 30 gram per procent aangetast huidoppervlak. Bij een aantasting van 10% van het lichaamsoppervlak, betekent dit een verminderde daggroei van rond de 300 gram, (9 Kg. per dier per maand).

HOE VINDT EEN OPTIMALE SCHURFTBESTRIJDING PLAATS:

Overleg eerst met uw bedrijfsdierenarts als uw dieren zich regelmatig schuren of als ze zichzelf of elkaar abnormaal vaak likken. Dit geldt ook als u dieren ziet met zichtbare letsels, of als er vaak haren of plukken vacht aangetroffen worden op de stalinrichting of de afrastering.

Identificeer eerst de parasiet die uw dieren belaagt. Zo komt de Psoroptes-schurft voor op alle leeftijden en gedurende alle seizoenen. Het weideseizoen hoort daar ook bij.

 

Als met weet om welke parasiet het gaat, kan de (specifieke) behandeling gestart worden. Soms gaat het om een menginfectie van parasieten. (bijvoorbeeld Psoroptes-mijt en Chorioptes-mijt). Door de bedrijfsdierenarts vooraf een huidafkrabsel te laten nemen, kan de soort schurftmijt (of –mijten) geïdentificeerd worden. Het hoeven trouwens niet altijd schurftmijten te zijn. Luizen kunnen ook hevige jeuk en irritatie bij rundvee veroorzaken.

 

Gebruikt u pour-on of een middel voor een lokale behandeling, dan is het raadzaam om het dier te scheren vooraleer het te behandelen. Mocht u het hele dier niet willen/kunnen scheren, scheer dan de te behandelen (lokale) plaats en verwijder de korsten. Bij pour-on middelen is dan een brede strook over de rug scheren aan te bevelen. Het anti-schurftmiddel kan zo beter inwerken, en de geschoren rug draagt ook nog eens bij tot de afvoer van overtollige warmte bij het dier. Vocht stimuleert en verergert een schurftbesmetting. Door de dieren te scheren blijven ze droger op de huid en daardoor kan de warmte beter weg. Zorg ook voor een frisse, droge en tochtvrije stal zonder overbezetting.

Moet u de behandeling volgens de regels van de fabrikant herhalen, respecteer dan de voorgeschreven (herhaal)termijnen. (meestal na 7 tot 10 dagen).

Het heeft geen zin om enkel de runderen met een zichtbare besmetting te behandelen. Behandel daarom ook alle dieren waarmee het besmette rund in contact is geweest. Deze runderen kunnen klinisch gezond zijn, maar toch schurftmijten in een zogenaamde latente fase bij zich dragen. Let ook op dieren die onschuldige kleine huidletsels hebben. Dat zijn vaak de eerste duidelijke aanwijzingen van een zichtbare aantasting met uitwendige parasieten.

Om resistentie tegen het in te zetten middel door onder-dosering te voorkomen is een exacte gewichtsbepaling van het te behandelende dier noodzakelijk.

Soms bestaan er bedrijfsspecifieke “mijtenstammen”. Hierdoor kan eenzelfde product op verschillende bedrijven ook een verschillend resultaat vertonen. Dit komt omdat deze bedrijfsspecifieke mijten een verschillend ziektebeeld veroorzaken en/of omdat ze een andere gevoeligheid voor de producten hebben.

Tot slot:

Vermijd her-besmetting. Her-infectie of her-besmetting is mogelijk door direct contact met andere (niet behandelde) dieren en vanuit de directe omgeving.

Zorg voor een optimale stalhygiëne. Vooral de Psoroptes ovis-mijten kunnen zeer lang in de omgeving overleven. Hun besmettelijkheid verliezen ze gelukkig al na enkele weken.

 

Aangezien dit soort bestrijdingen altijd bedrijfsspecifiek zijn, overlegt u het best vooraf met uw bedrijfsdierenarts.