· 

KREUPELE RUNDEREN EENS ANDERS BEKEKEN:

Het is niet altijd eenvoudig om (lichte) gevallen van kreupelheid te herkennen. Toch is het zaak om kreupelheid serieus te nemen en direct aan te pakken.

Kreupelheid kent vele oorzaken, eigenlijk teveel om op te noemen. Vandaag beperk ik mij tot enkele oorzaken vóór het melken, oorzaken waaraan u waarschijnlijk niet meteen denkt...

EEN TE VOLLE WACHTRUIMTE BIJ DE MELKSTAL: 

Vele veehouders denken dat een (te) volle wachtruimte het melkproces lekker snel doet verlopen. Deze redenatie gaat niet op. Een overvolle wachtruimte veroorzaakt onnodig stress onrust en vertraging bij de koeien. Ze zijn dan beperkt in hun bewegingsvrijheid en (vooral) in hun gezichtsveld.

 

Een koe wil van nature altijd kunnen zien waar ze loopt. Runderen in rust kijken onder het lopen waar ze hun voorpoten neerzetten. En als je heel goed oplet zie je dat ze tijdens het lopen de achterpoten nagenoeg exact daar neerzetten waar de voorpoten eerst hebben gestaan. Dit om te voorkomen dat er onregelmatigheden zoals steentjes etc. in de klauw kunnen dringen. Bij stress situaties kijkt een rund niet waar ze loopt, en zo ontstaan er snel verwondingen aan het zachte gedeelte van de klauw.

Staan er in uw wachtruimte koeien met de kop omhoog, dan is de ruimte te vol en is er sprake van overbevolking.

“Is dit erg?”, krijg ik dan vaak als vraag. 

 

Uit oogpunt van koe comfort en dierenwelzijn is dit niet correct. Koeien zijn namelijk het kwetsbaarst tijdens het melkproces, dus de weg er naar toe dient “storingsvrij” te verlopen. Ontstaat hier stress bij de koeien, dan kunnen naast kreupelheden nog de volgende symptomen optreden:

het ophouden van de melk, mesten in de melkstal, nerveuze dieren, etc.

 

Als de dieren in de wachtruimte kunnen draaien zonder dat ze andere soortgenoten hinderen, dan is het met de bezetting in orde. Dit draaien is een volledig natuurlijk reflex bij melkkoeien en werkt rustgevend op de dieren.

 

Wist u dat 30% van de klauwproblemen bij melkkoeien veroorzaakt worden door een te volle wachtruimte? Dit percentage kan zelfs oplopen als men met opdrijfhekken werkt. Opdrijfhekken met stroomstoten verhogen dit percentage NOG eens extra.

OPDRIJFHEKKEN: 

Opdrijfhekken zien sommigen als hét ultieme middel om koeien te drijven.

Ik geef de voorstanders en gebruikers van opdrijfhekken hierbij stof tot nadenken met een eenvoudige vergelijking:

 

Stel: wij vervangen de koeien door een groep lopende mensen. 

De groep wandelaars moeten allemaal gedwongen (door het opdrijfhek), naar voren lopen.

Maar, daar is een “wegversmalling” of er is file ontstaan doordat een wandelaar is gevallen. Onze groep mensen moet toch door en wordt “al wat samengedrukt”. 

De minder snelle en mindervalide wandelaars die achteraan lopen krijgen nog een elektroshock, “als stimulans” om door te lopen...

 

Is het niet vreemd dat de wandelaars die zwakker zijn en achteraan lopen bestraft worden voor iets wat helemaal vooraan, (logistiek of qua looplijnen), fout gaat?…. 

En dat nog wel 2x tot soms 3x per dag!

 

Dit soort problemen herkennen, inzien, aanpakken en praktijkgericht oplossen, dat is ook onderdeel van de Low Stress Stockmanship methode.

Dat leg ik u graag in een persoonlijk gesprek, lezing, of bij u op het bedrijf en terplekke in de stal uit.