· 

EEN STIER IS NOOIT TE VERTROUWEN: (deel 3)

Wist u dat de meeste ongelukken met stieren op de weide plaatsvinden?

Als de koeien tochtig zijn, beschouwt de stier die dieren (meer dan gewoonlijk) als zijn eigendom binnen zijn eigen territorium. Hij ziet de veehouder dan als een indringer, een “concurrent”, die hem zal weghalen van zijn koeien, of de koeien zal weghalen van de stier.

 

De veehouder vertrouwt zijn stier soms zoveel dat hij het gevaar helaas totaal onderschat. Een koe die net gekalfd heeft, is trouwens net zo gevaarlijk of zelfs nog gevaarlijker omdat ze haar kalf van nature wil beschermen.

 

Zelfs personen die al jaren met stieren werken lopen vaak onnodig veel risico. Stieren zijn en blijven onberekenbare dieren, het is daarom belangrijk altijd en constant alert te blijven en aandacht te hebben voor lichaamstaal en veiligheid.

Enkele tips om veilig met stieren te werken: 

•Let op waarschuwingsgedrag, de lichaamstaal van een stier vertelt veel, je moet het alleen (kunnen en willen) zien. Zowel stieren als koeien geven middels hun lichaamstaal ALTIJD een duidelijk signaal af over hun gemoedstoestand.

 

•Duidelijke aanwijzingen dat de stier vijandig gedrag zal vertonen zijn o.a.:

1. Het laag bij de grond houden van de kop waarbij hij je strak en indringend aankijkt. De schouders van de stier staan daarbij gekromd. Deze houding maakt de stier breder, hij wil zo zijn dominant gedrag tonen.

2. Indien dit gedag voor de stier niet het gewenste resultaat oplevert, wordt hij nog agressiever. Hij gaat vervolgens met zand of een andere bodembedekking gooien. Dit doet hij ofwel met zijn voorpoten, met de horens of met beide, (onder luid gesnuif, gegrom of gebrul). Zijn kop blijft omlaag gericht waarbij de rug en de schouders zijn gekromd. Door dit gedrag lijkt de stier nog groter. Daarbij houdt de stier zijn staart lichtjes tussen de benen, een duidelijk signaal dat de stier erg gespannen is en op het punt staat om agressief op te treden.

Naarmate een stier ouder wordt, neemt ook zijn “kudde beschermgedrag” recht evenredig toe. Hij zal u steeds meer als indringer gaan beschouwen. De meest gevaarlijke situaties ontstaan als u in het koppel, dieren gaat behandelen, bij het omweiden, of als het hele koppel naar huis wordt gehaald.