· 

EEN STIER IS NOOIT TE VERTROUWEN: (deel 4)

Dit is het (voorlopig) laatste deel in de reeks “Een stier is nooit te vertrouwen”.

 

Sommige veehouders laten een (fok)stier bij hun pinken lopen. Bedenk dan dat:

1. Het uitvoeren van een koppelbehandeling, of het isoleren van een bepaalde vaars veel gevaarlijker is als de stier in het hok aanwezig is

2. kleine-, korte- en routinematige werkzaamheden in de stal of afdeling (zoals boxen instrooien) veel risicovoller zijn voor de veehouder 

3. Stieren tussen de leeftijd van 2 tot 3 jaar steeds meer “kudde beschermgedrag” gaan vertonen. De reden hiervoor is dat de stier zich aan zijn kudde hecht, en hij u meer en meer als indringer/concurrent gaat zien. Dit is volledig normaal en natuurlijk gedrag van de stier!

4. Gevaarlijke momenten ontstaan als de stier of de hele groep wordt omgeweid of naar huis wordt gehaald.

NUTTIGE TIPS VOOR MEER VEILIGHEID:

Geef de stier een eigen stierenbox:

Huisvest de stier apart in een eigen box en maak deze box niet te diep. Zo kunt u de stier van buitenaf langs alle kanten leiden en drijven. Installeer een voldoende zwaar uitgevoerd zelfsluitend voerhek zodat de stier kan worden vastgezet als u bijvoorbeeld het hok moet instrooien. Zorg er ook voor dat u altijd een vluchtgelegenheid voor uzelf heeft zodat u veilig en snel de stierenbox kunt verlaten.

 

Onthoornen van stieren:

Wel of niet onthoornen/hoornloos fokken, daar wordt verschillend over gedacht. Persoonlijk vindt ik een stier zonder hoorns veel gevaarlijker dan een stier met hoorns. Dat heeft te maken met het feit dan een hoornloze stier zich anders gedraagt. De hoornloze stier drukt met zijn volle gewicht tegen je aan en blijft deze kracht (al dan niet stotend) constant uitoefenen. Een gehoornde stier slaat meer met zijn kop, wat de verzorger in nood de gelegenheid biedt om zich aan de hoorns vast te houden. Het klinkt gek, maar deze houvast biedt soms de redding omdat je je dan van de stier kunt afwenden of kunt wegdraaien. Maar confrontaties voorkomen is natuurlijk altijd beter!

Omgang bij het dekken door de stier:

Lijn de stier aan in de stierenbox als hij een koe of pink moet dekken. Zet de stier vast aan het zelfsluitend voerhek voordat het tochtige dier in de stierenbox komt. Zet de stier ook vast voordat u het tochtige dier weer uit de stierenbox haalt.

Als een stier tussen de koeien of pinken loopt, en u moet kleine werkzaamheden in de stalruimte uitvoeren, zet dan altijd de stier vast.

 

Ring in de neus:

Denk nu niet dat en ring in de neus alle problemen met een stier voorkomt of oplost, maar het helpt vaak wel. Laat op +/- 9 maanden leeftijd vakkundig (liefst door een dierenarts), een ring in de neus van de stier plaatsen. Let wel op dat de stier daarna niet met zijn ring ergens achter kan blijven haken, want dan is hij blijvend onhanteerbaar! 

 

DE NEUSRING DIENT NIET ALS "STANDAARDMIDDEL OF RING OM DE STIER TE LEIDEN", MAAR ENKEL OM HEM INDIEN NODIG TE KUNNEN CORRIGEREN!

 

De stier handmatig leiden:

Mocht zich de situatie voordoen dat u de stier met de hand moet leiden, let dan op het volgende:

1. Gebruik altijd 2 touwen en nooit kettingen (één als kopstel of aan het halster en één aan de neusring)

2. Geleid de stier altijd met twee personen

3. Zorg voor geschikte veilige werkkleding en veiligheidsschoeisel of -laarzen.

Het meenemen van een stok of riek “ter verdediging” geeft een vals gevoel van veiligheid. Denk maar eens goed na wat je in een panieksituatie met die stok of riek wilt gaan doen….

Koe met pas geboren kalf:

Koeien die net gekalfd hebben zijn vaak onbetrouwbaar en soms zeer agressief. Dat is erg vervelend voor de veehouder maar is volledig normaal. De veranderende situaties, (ze heeft nu immers een kalf), de melkproductie komt op gang, de baarmoeder trekt samen, moederinstinct neemt toe, beschermgedrag, dit alles wordt hormonaal aangestuurd. De hormonen “gieren” de eerste 24 tot 36 uur na afkalven door de koe, met soms dit “extreme beschermgedrag” tot gevolg. Houdt daar rekening mee. De stier die bij een kudde loopt waarin net een koe heeft gekalfd zal ook agressiever naar de veehouder of verzorger reageren. De zintuigen van runderen zijn nu eenmaal veel gevoeliger ingesteld dan die van ons mensen. De stier signaleert de hormonale veranderingen bij de koe ook, en hij reageert daarop door haar, (en haar kalfje) extra te willen beschermen.

 

Een stier kan de hormonale geur van een tochtige koe tot op 4.5 km afstand waarnemen, het blijft dus ten allen tijde oppassen met stieren.