· 

TEKEN (Ixodida) BIJ PAARDEN:

Paarden die op de weide staan of waarmee buiten wordt gereden/gewandeld, lopen het risico om gebeten te worden door teken.

Teken zijn bloedzuigende parasieten, die nauw verwant zijn aan mijten en spinnen. Omdat de meeste teken zich op de vegetatie bevinden (zoals hoog gras en struikgewas), lopen paarden op weiden die begrensd zijn met kreupelhout en paarden waarmee regelmatig op bospaden wordt gereden/gewandeld, het meeste risico op tekenbeten.

 

De ziektes die door de teek op het paard kunnen worden overgedragen zijn o.a.:

Ziekte van Lyme

Anaplasmose

Piroplasmose

 

De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de dunne spiraalvormige bacterie (spirocheet), Borrelia burgdorferi. Deze ziekte komt voor bij mensen, honden, katten, runderen, paarden en wordt overgebracht via een tekenbeet van een besmette teek. Niet alle teken zijn besmet, het hangt van de regio af hoe groot de kans is dat de teek besmet is met Lyme. De teek moet ook langer dan 24 uur in de huid vastzitten om de ziekte te kunnen overbrengen.

 

Er is geen gevaar voor rechtstreekse overdracht van Lyme borreliose van het paard naar de mens, omdat teken niet rechtstreeks van het paard op de mens ‘overstappen’, maar steeds via een vervellingsfase in de omgeving. 

 


Het gevaar voor de mens bevindt zich dus in de begroeiing van de gras- of boskant.

De klinische verschijnselen van de ziekte zijn zowel bij mensen als bij paarden aspecifiek.

 

Bij paarden zien we soms laaggradige koorts, chronisch gewichtsverlies, wisselende kreupelheden, dikke gewrichten, spiergevoeligheid, maanblindheid, neurologische verschijnselen etc. Het is dan ook zeer moeilijk om de diagnose met zekerheid te stellen.

Door bloedonderzoek is het aantal afweerstoffen (de antilichamen titer) tegen Borrelia te bepalen en daarmee is vast te stellen dat het paard in contact is geweest met de ziekteverwekker. Het duurt echter een aantal weken na de tekenbeet voordat de afweerstoffen gestegen zijn en het kan dus nuttig zijn om direct na de tekenbeet en 1 a 2 maanden later een bloedonderzoek te laten doen. Zeker als de titer sterk gestegen is bij het tweede onderzoek kan een acute ontsteking vastgesteld worden. Zo’n stijging van de afweerstoffen in korte tijd of een hoge titer in het bloed in combinatie met bijpassende klachten en het uitsluiten van andere mogelijke oorzaken rechtvaardigt een behandeling tegen Borrelia. De behandeling bestaat uit een langdurige antibioticumkuur.

 

Een veel snellere en makkelijkere methode is dat je de teek zelf opstuurt om te controleren of deze besmet is. Ook bestaan er mogelijkheden om het stukje huid ter plaatse van de beet te laten onderzoeken op de aanwezigheid van Borrelia.

 

Preventie van tekenbeten en zo snel mogelijk verwijderen van de teken is het beste, zeker als je in een gebied zit met veel teken. Hoe korter de teek in de huid vast zit, hoe minder kans op besmetting. 

 

Door dagelijks je paard te borstelen en de huid te controleren ontdek je teken vaak veel eerder. Vergeet vooral niet de lies streek, de oksels en rondom de staart te controleren. 

Je kunt ook preventief een insectenspray (die Permethrin bevat) gebruiken voordat je buiten gaat rijden. Loslopende kleine teken op de huid zijn overigens makkelijk te verwijderen met een stuk plakband.

 

Een dagelijkse inspectie van je paard en jezelf kan het risico op door teken overdraagbare ziekten zeer sterk verminderen !!

 

Meer info over teken krijg je in onderstaande video.