· 

Tochtigheid of bronstigheid bij koeien, niet altijd makkelijk te herkennen: (deel 4)

MYCOTOXINES EN HUN INVLOED OP DE VRUCHTBAARHEID:

 

Een mycotoxine is een toxische stof (gif) geproduceerd door een organisme behorende tot de schimmelfamilie. O.a. gisten, draadvormige schimmels en paddenstoelen behoren tot deze familie. De meeste schimmels verbruiken zuurstof (ze zijn aeroob). Omdat ze “sporenvormers” zijn komen ze nagenoeg overal in grote aantallen voor.

 

Mycotoxines kunnen al in de groeifase van een voedergewas ontstaan. Vaak zijn ze echter het resultaat van schimmels die kunnen ontstaan bij broei in de kuil. Zelfs kuilen zonder zichtbare afwijkingen, en enkelvoudige krachtvoeders (granen) kunnen mycotoxines bevatten.

 

Op sommige bedrijven vormen mycotoxines een groter probleem dan op andere bedrijven. De bron van deze toxines heeft vaak invloed op de grote van het (bedrijf)probleem.

In het verleden nam men aan dat de pens van runderen een natuurlijke buffer voor mycotoxines vormt. Men dacht dat de giftstoffen (toxines) in de pens werden afgebroken. Door voortschrijdend inzicht en onderzoek weten we nu dat deze aanname onjuist is.

Pensverzuring kan de gevolgen van mycotoxines verergeren. Voert men veel suiker en zetmeelrijke producten, dan neemt de passagesnelheid van het voer in de pens toe. Zo komen de niet afgebroken mycotoxines in het maagdarmkanaal terecht. Een lage pH zorgt voor een grotere sterfte van pensbacteriën wat tot gevolg heeft dat er ook endotoxinen in het maagdarmkanaal van het rund komen. Naast een aanpassing van het grondstoffenrantsoen is het zaak de toxinen te binden om zo opname door de darmwand van het dier te voorkomen.

Vaak “hamer” ik op het belang van een juiste vitamine en mineralensamenstelling in het rantsoen. Hier doe ik het weer! Naast een ondersteuning in weerstand en vruchtbaarheid bij het dier, hebben vitaminen, mineralen en sporenelementen ook een ontgiftende functie in het lichaam.

 

Enkele symptomen van een besmetting met mycotoxines onder runderen zijn:

- Baarmoederontsteking, witvuilen,terugkomers, abortus...,

- significant meerdere inseminaties of natuurlijke dekkingen nodig per dier (zowel bij vaarzen als bij koeien),

- “Open koeien” die eerder toch drachtig gescand of -gevoeld zijn,

- vroege en latere embryonale sterfte en optredende abortussen,

- cystevorming, (in het bijzonder bij vaarzen), en een grotere kling,

- koeien die witvuilen na afkalven.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN:

Dat spreekt voor zich, maar is bij mycotoxines in de grondstoffen niet altijd mogelijk. 

De inzet van een toxinebinder en een uitgebalanceerd rantsoen van vitaminen, mineralen en sporenelementen in het voer leiden vaak al tot een afname van baarmoederontsteking, cystes en terugkomers.