· 

EEN EZEL ALS HULP OM UW RUNDEREN HALSTERMAK TE MAKEN:

Omgaan met kuddedieren volgens de Low Stress Stockmanship methode heeft al veel mensen zichtbaar doen verbazen. De methode laat immers zien dat het ook diervriendelijker, efficiënter en veiliger kan.

 

Vaak krijg ik de vraag hoe je runderen, stieren of ossen veilig halstermak kunt maken. Als de mogelijkheid bestaat moet je hier zelf zo vroeg mogelijk (en spelenderwijs) mee beginnen. Op basis van wederzijds respect en –vertrouwen.

 

Bestaat die mogelijkheid niet of is het dier al te oud om te hanteren, gebruik dan een ezel. 

Het voordeel van ezels ten opzichte van paarden is dat zij kleiner en compacter zijn en ook makkelijker te hanteren. 

De reputatie van ezels dat het eigenzinnige dieren zijn, heeft vooral te maken met hun bijzondere intelligentie, hun tredzekerheid en voorzichtigheid.

 

Ezels zijn GEEN vluchtdieren, (dit in tegenstelling tot paarden). Hun oorspronkelijke herkomst uit bergachtige omgevingen maakt dat zij bij gevaar compleet verstarren. Ze zijn daardoor niet onder dwang te bewegen in situaties waarin zij zelf gevaar zien. De stress zal eerder hun halsstarrigheid vergroten.

Is eenmaal hun vertrouwen gewonnen, dan tonen zij hun vriendelijke en volgzame aard. Dat maakt ze ook zo geschikt voor de halstertraining bij runderen. Ze geven niet toe aan de “tegendruk” van het rund, stralen rust en vertrouwen naar het rund toe uit, en stappen vastberaden en kordaat door.


Voor de halstertraining kan men het beste een gecastreerde ezelhengst gebruiken. Deze is nog rustiger en gelatener dan een niet gecastreerde ezelhengst of ezelsmerrie.

Nog niet overtuigt? 

Kijk dan eens naar deze video's.

 

LOW STRESS STOCKMANSHIP: "ZELFS EEN EZEL KAN HET IN DE PRAKTIJK"