· 

HET LONGVOLUME VAN EEN PAARD EENS ANDERS BEKEKEN:

De ingeademde lucht stroomt bij paarden via de neus naar het strottenhoofd en vervolgens in de luchtpijp. Via de luchtpijp stroomt de lucht in de longen en de longblaasjes.

 

De longblaasjes geven zuurstof af aan het bloed, en nemen o.a. CO2 uit het bloed op.

Deze CO2 wordt dan weer uitgeademd. Op zich is deze ademhaling vergelijkbaar met die van mensen.

 

Het longvolume bij paarden is echter beduidend groter. 

Zo bedraagt het totale longvolume van een 500 Kg. wegend paard 40-55 liter.

Het is nauwelijks voor te stellen maar de totale oppervlakte van de paardenlong telt tot de grootste in het dierenrijk.

Om het bij de studenten nog beter onder de aandacht te brengen, krijgen ze in de praktijkles deze demonstratie. Ze zijn steeds weer onder de indruk en praten er nog dagen over na.

Per dag stroomt er +/- 90.000 liter lucht door de longen, inclusief de daarin zwevende (soms schadelijke) deeltjes.

Een paard in ruste ademt 8 tot 16 maal per minuut. 

Per adem teug wordt 6 tot 8 liter lucht in- en weer uitgeademd.

 

Dit vergt veel kracht en arbeid van het paard dat daarbij veel energie verbruikt. Ondanks dit gigantische aanpassingsvermogen, telt de paardenlong tot de meest gevoelige organen van het dier.

 

Het paard is van nature een steppedier en dus aangewezen op veel, schone en droge lucht! 

Om die reden is het NIET GOED voor het paard als de relatieve luchtvochtigheid in de paardenstal meer dan 70% bedraagt.

Bij deze hoge relatieve vochtgehaltes in de lucht worden de ademwegen van paarden zwaar belast, ook als ze in een box staan!