DE JUISTE OPVOEDING IS DE BASIS VOOR EEN GOEDE SAMENWERKING…:

Voor de mensen die het gemist hebben, onderstaand mijn Column in het blad "Fleckviehwereld". (Bayern Genetik, juni 2018). 
===============================================================================================

 

DE JUISTE OPVOEDING IS DE BASIS VOOR EEN GOEDE SAMENWERKING…

 

Koeien zijn geen “dingen of productiemiddelen”. Eigenlijk zijn het de collega’s die voor de veehouder de kost moeten verdienen. Dan is het handig als de neuzen van alle collega’s dezelfde kant op staan.

Het uiteindelijke succes van samenwerken hangt o.a. af van duidelijke communicatie en duidelijke instructies. Bij runderen is net als bij mensen sprake van een “opvoed- en inwerkperiode”.

 

Ik ben op bezoek bij een veehouder met 180 melkkoeien (en drie kleine kinderen). Hij belde mij met de opmerking dat er op zijn bedrijf tijdens het melken diverse koeien zijn die de overige koeien de weg richting melkstal versperren. De “dwarsliggers” zijn niet geïnteresseerd in een melkbeurt en de veehouder krijgt ze zelfs niet in beweging. “Ik ben ze niet de baas” was zijn opmerking. Dat was in de stal ook overduidelijk te zien. De dieren in kwestie hadden totaal geen respect meer voor de veehouder en z’n medewerkers.

De basis voor respect en een goede samenwerking wordt al bij het opgroeiende kalf gelegd. Het staat of valt bij een juiste opvoeding. Kalveren die vaak gestreeld, geknuffeld en/of over het voorhoofd geaaid worden, zullen het respect voor hun verzorger zeer snel verliezen. Van kindsbeen aan leren zulke dieren dat die tweebener alleen maar een servicemedewerker is, die voor voer en wellness zorgt. Een correcte opvoeding van kalveren begint met consequent handelen. Maak er geen “knuffeldieren” van, maar verzorg ze op een toegewijde en toch zakelijke manier. Laat ook aan het individuele kalf zien dat u de leider bent.

Door de kalveren in het groepshok regelmatig en rustig te drijven, en één of meerdere dieren in het groepshok (tijdelijk) van de groep te scheiden, leert u de dieren spelenderwijs te gehoorzamen. Ze vinden het bovendien nog leuk ook, en u krijgt zo alle neuzen dezelfde kant op.

Als de kalveren volwassen zijn, weten zij en accepteren zij dat u de leider van de groep bent en geen “servicemedewerker” die voor voer en wellness zorgt. U bent diegene die hen op basis van wederzijds respect en -vertrouwen de richting en de snelheid aangeeft. Dat hebben ze als kalf immers van u geleerd.

 

Op weg naar de keuken voor een lekkere kop koffie, was de reactie van de veehouder: “eigenlijk is het logisch, van huis uit moest ik consequent naar mijn ouders luisteren en was er altijd duidelijkheid. Nu is voor mijn gevoel de nieuwste trend “dat ouders naar de kinderen luisteren".

Mooi dat opvoeding zich niet alleen tot het woonhuis beperkt.