· 

"ZOMERTIJD WORDT WINTERTIJD" EN HOE MELKKOEIEN DAAROP REAGEREN:

Mijn gsm en mijn mailbox maakten afgelopen weekend weer “overuren”.

Meestal waren het melkveehouders met de vraag hoe ze productiedaling bij hun melkkoeien door de omschakeling van zomertijd naar wintertijd zo goed mogelijk kunnen voorkomen.

Koeien zijn zeer gesteld op rust en regelmaat. Ze hebben een uitstekend gevoel voor tijd. Het terugdraaien van de klok heeft voor sommige koeien, (net als voor sommige mensen), in meer of mindere mate een ontregeling van het dagritme tot gevolg.

Als gevolg van de verschuiving in het dagritme kunnen sommige koeien tijdelijk tot wel 10% minder melk geven. Hoe meer melk het dier geeft, hoe groter de kans dat ze zal reageren op de tijdswisseling. Het herstel van deze productiedaling varieert sterk per dier en per bedrijf. Het beperkt zich gelukkig meestal tot enkele dagen. In uitzonderingsgevallen bereiken de dieren pas na één tot twee weken nagenoeg weer hun oorspronkelijke productieniveau. Ik schrijf bewust “nagenoeg” omdat bij een productiedaling van 10% het herstel zich vaak beperkt tot een stijging van 8 tot 9%.

TRUCJE KAN DE SCHADE BEPERKEN:

Door qua werkwijze geen sprong van één uur te maken maar een stapje van 30 minuten, verklein je het effect voor de koeien.

Na twee dagen heb je zo het tijdverschil qua werkwijze ook overbrugt. Dat is niet alleen prettiger voor de koe, maar vaak ook voor de veehouder.