· 

OVERLEVINGSTECHNIEKEN BIJ PAARDEN, 4x “F“ (deel 1: Flight)

 

Ondanks dat paarden net als runderen vluchtdieren en kuddedieren zijn, functioneren zij om meerdere redenen toch totaal anders dan runderen.

 

Paarden hanteren bij gevaar een berekende overlevingsstrategie en -techniek. Deze techniek kunnen (her)kennen draagt in hoge mate bij tot het onderling begrip en de onderlinge communicatie tussen de mens en zijn paard!

 

In een aantal korte berichten beschrijf ik de volgorde waarin paarden in geval van angst reageren, (de 4 F’s).

We onderscheiden:

1. Flight = vluchten

2. Fight = vechten

3. Freeze = bevriezen

4. Faint = flauwvallen

 

Vandaag deel 1: Flight = VLUCHTGEDRAG.

Een paard dat geschrokken is en daaropvolgend wegrent vertoont vluchtgedrag, dat is helder.

 

Bij de training van paarden kan er ook sprake zijn van vluchtgedrag. Dit zonder dat de trainer of ruiter het in de gaten heeft.

Loopt het paard bij de overgang van stap naar draf onder je uit, of drukt het paard vlak vóór de overgang zijn rug weg, dan is dit vluchtgedrag.

Zelfs het omhoog brengen van de hals, vlak voor de overgang is vluchtgedrag.

 

Laat men de overgang voor wat het is, en werkt men in de daarop volgende draf alleen aan de halshouding, dan is dit niet de juiste reactie van de ruiter of trainer richting het paard.

 

Alles draait om wederzijds respect en -vertrouwen tussen het paard en de mens.

Dat wordt in dit geval opgebouwd door een rustige voorbereiding van de eigenlijke overgang. 

 

Ken uw paard, zodat u net voor het eerste “signaal” van vluchtgedrag rustig en duidelijk kunt corrigeren. Corrigeren achteraf heeft geen enkele zin en heeft zelfs het tegenovergestelde effect.

 

Volgende keer deel 2 (“Fight” = vechtgedrag).