· 

OVERLEVINGSTECHNIEKEN BIJ PAARDEN, 4x “F“ (deel 4: Faint)

Het “flauwvallen” bij paarden wordt vaak voorafgegaan door “Freeze”.

 

Flauwvallen bij paarden functioneert totaal anders dan bij mensen. Vandaar dat ik de term flauwvallen bewust tussen aanhalingstekens heb gezet.

 

Er zijn echter uitzonderingen.

Incidenteel kan het stressniveau bij een paard zodanig hoog oplopen dat het dier ook effectief flauwvalt.

 

Het zit hem ook hier in het tijdig herkennen van de details, het zien van kleine tekenen bij het dier die voorafgaan aan het “flauwvallen”. Controleverlies van het dier over de eigen benen is daar zo’n sprekend voorbeeld van. Met soms struikelen of volledig door de benen zakken tot gevolg.

 

Ik zie soms paarden die uit angst vóór de laadklep van de trailer gaan liggen. Of paarden die zo gespannen zijn dat ze plotseling gaan liggen. Deze ultieme uiting van stress laat het paard zien omdat niets anders heeft geholpen. Het is een zeer sterke reactie van het dier op extreme angst. Een paard weet dat het in dit stadium uiterst kwetsbaar is, vandaar dat het paard dit ook als allerlaatste redmiddel ziet om aan de oorsprong van deze extreme stress- en angst situatie te ontkomen.

 

Een paard in zo’n situatie straffen, levert het dier een levenslang trauma op.

Het vertrouwen in de mens wordt hier door het bestraffen, definitief verbroken.

Een paard moet de ruiter of verzorger altijd kunnen vertrouwen. De mens moet de voortekenen van elke “F” tijdig kunnen herkennen en daarop rustig, gepast en veilig kunnen reageren.

 

Het paard heeft een bewuste inbreng bij Flight en Fight, (vluchten en vechten).

Bedenk dat bij Freeze en Faint, (bevriezen en flauwvallen), het onderbewustzijn van het paard een zeer grote rol speelt.

 

Bij alle vier de “F’s” spelen het karakter van het dier en van de persoon die met het dier omgaat, een zeer grote en cruciale rol.

Paarden zullen altijd op een voor hun natuurlijke manier reageren, als vlucht- en kuddedier met overlevingsdrang. Deze reactie wordt door de mens niet altijd als gewenst ervaren. 

 

De kunst is om uw dier zodanig te trainen dat het paard op basis van wederzijds respect en wederzijds vertrouwen steeds minder snel voor dit ongewenst gedrag kiest.

Alles staat of valt bij het tijdig herkennen van de tekenen en symptomen voorafgaand aan de “4 F’s”. Alleen dan kan de mens hierop tijdig anticiperen en het gedrag bij het paard effectief corrigeren.

 

Mijn ervaring is dat de beste fase om ongewenst gedrag te corrigeren, de Flight (vluchtfase), is. Geef het dier daarbij voldoende ruimte en laat het dier bewegen. Het in beweging houden van het dier doet het Cortisol gehalte, het stress hormoon, in het bloed dalen. Tevens blijft de aandacht van het paard bij de mens, een voorwaarde en de basis voor een jarenlange goede samenwerking.