· 

KLIMAATBEHEERSING BIJ DE OPFOK VAN JONGVEE: (deel 2)

WARMTE- EN HITTESTRESS

Runderen, (en dus ook jongvee), kunnen last hebben van hittestress. Ook hittestress kost extra energie.

Deze extra energie gaat ten koste van een optimale ontwikkeling van het dier. Achterstand in de ontwikkeling zal dan weer een hogere afkalfleeftijd als resultaat hebben.

 

Alles draait om de gevoelstemperatuur op dierniveau. Het dilemma is dat je bij warm weer niet automatisch de luchtsnelheid bij kalveren kunt verhogen om zo de gevoelstemperatuur te verlagen. Doe je dit wel, dan vergroot je de kans op longontsteking bij de kalveren. 

 

Het is zaak om het verschil tussen de lichaamstemperatuur en de temperatuur van de omgevingslucht zo gering mogelijk te houden. Des te jonger de kalveren, des te lager dient de luchtsnelheid, en dit temperatuurverschil te zijn! 

 

Een goede luchtbeheersing en ventilatietechniek berust op het principe dat met een zo laag mogelijke luchtsnelheid, zoveel mogelijk warmte en vocht wordt afgevoerd. En bovendien zoveel mogelijk verse lucht wordt aangevoerd.

 

Ventilatie direct op het dier gericht, (zoals dit vaak wordt toegepast bij koeien), is voor kalveren totaal ongeschikt. Systemen die wel toepasbaar zijn, zijn in het bijzonder de systemen met een groot luchtvolume en daardoor een lage luchtverplaatsingssnelheid.

 

VOCHT

Vocht speelt een belangrijke rol bij de verspreiding van ziekteverwekkers. Daardoor vergroot vocht in hoge mate het risico op het ontstaan van longproblemen waaronder longontsteking. 

 

Preventief vaccineren tegen o.a. longontsteking geeft op veel bedrijven goede resultaten.

Zelf ben ik voorstander om problemen bij de bron aan te pakken. En dan kun je jezelf de vraag stellen of vaccineren de eigenlijke oorzaak van het probleem (longontsteking) oplost, of dat je door vaccinatie de werkelijke oorzaak van het probleem alleen maar uit de weg gaat…

 

Vochtdruppels kunnen veel ziektekiemen bevatten die door inhalatie tot diep in de longen doordringen. Daarom is het zaak de luchtvochtigheid laag genoeg te houden. Doe dit door voldoende te ventileren en met een goede luchtverversing.

 

Voldoende en juist ventileren is voornamelijk in de perioden “einde winter / start lente” en “einde zomer / start herfst” zeker niet eenvoudig.

Vaak zie je in deze periodes van het jaar relatief lage temperaturen, terwijl de luchtvochtigheid dan juist absoluut hoog is. 

Dan is het de kunst om door ventilatie, de hoeveelheid (vaak koude) ventilatielucht niet te hoog te laten oplopen, en tegelijkertijd zoveel mogelijk vocht uit de stal af te voeren.

 

Dezelfde uitdaging qua vochtafvoer doet zich ook voor bij warm, benauwd en broeierig weer.