· 

HET PAARD EN ZIJN NATUURLIJKE EIGENSCHAPPEN:

Vrijwel iedereen die paarden een warm hart toedraagt weet dat een paard een kuddedier is.

De meesten weten ook dat het paard van nature een vluchtdier en een prooidier is.

Toch beseffen velen niet wat dit voor het paard betekent.

Getuige het grote aantal individueel gehouden paarden op een vaak (te) kleine leefruimte.

 

“PAARDEN HEBBEN ZICH TOCH AL LANG AAN ONS AANGEPAST”… ?

Of: “Ze zijn al zo lang samen met de mens, (gedomesticeerd)”.

Dit excuus hoor ik met enige regelmaat.

 

Laten we eens een stukje teruggaan in de ontstaansgeschiedenis van paardachtigen.

Paardachtigen bestaan al 70 miljoen jaar. De grote veranderingen bij paarden vonden vooral in de afgelopen 5 miljoen jaar plaats.

En van die 5 miljoen jaar gebruikt de mens de laatste 6000 jaar (op een of andere manier), het paard.

 

Gezien de wel erg korte periode in de evolutie dat mens en paard “samenleven en samenwerken”, kunnen we stellen dat de natuurlijke behoeften en eigenschappen van paarden nog zeer sterk aanwezig zijn.

 

Voor een juiste training en omgang met het paard is het naar mijn mening dan ook van belang de drie natuurlijke eigenschappen van het paard, (kuddedier, vluchtdier en prooidier), te begrijpen.

De komende tijd zal ik daarom voor paardenliefhebbers en geïnteresseerden deze, (en nog andere) wetenswaardigheden rond de omgang met paarden kort en praktijkgericht toelichten.