· 

TWEELINGDRACHTEN BIJ KOEIEN, ZIJN ZE TE BEÏNVLOEDEN?:

Tijdens een bedrijfsbezoek stelde een rundveehouder mij deze vraag.

De aanleiding hiervoor was de zoveelste tweelingdracht op zijn melkveebedrijf.

 

Ik zal proberen deze complexe materie in begrijpelijke taal uit te leggen…

Tweelingdrachten zijn van alle tijden en dus eigenlijk niets bijzonders. We zien echter wel een stijgende tendens in tweelingdrachten.

Een tweelingdracht ontstaat nagenoeg in alle gevallen door een dubbele eisprong, ook wel dubbele ovulatie genoemd.

Er zijn een aantal (dier gerelateerde) factoren die de kans op een tweelingdracht significant verhogen:

 

1. De genetische aanleg: 

Sommige “rassen” en/of “koe-families” geven meer tweelingen dan andere.

 

2. Het aantal drachten van de individuele koe: 

Bij een eerste dracht is de kans op een tweelingdracht slechts 1%. Bij de daaropvolgende drachten kan dit percentage stijgen tot wel boven de 10%.

 

3. De melkproductie van de individuele koe:

Meer dan 35% van de hoogproductieve koeien die binnen 14 dagen vóór een natuurlijke tocht meer dan 40 kg melk per dag geven, hebben een dubbele ovulatie.

Daarentegen ligt dit percentage bij melkkoeien die in dezelfde periode een geringere dagproductie hebben, rond de 10%.

 

4. Een verstoorde cyclus: 

Rond 38% van de koeien met een verstoorde cyclus hebben in de daarop volgende cyclus een dubbele eisprong.

Bij koeien met een normale cyclus ligt dit percentage rond de 16%.

Voornamelijk stress gerelateerde zaken waaronder (geen dierbehoefte dekkende) voeding, overbezetting, ruwe omgang, hittestress hebben een negatieve invloed op de cyclus van de koe.

 

5. Lever is medeverantwoordelijk voor een laag progesteron gehalte: 

De lever breekt bij een hogere voeropname en een hoge melkproductie meer progesteron af. Dit resulteert in een zwak Corpus luteum (geel lichaam).

 

6. De invloed van ovulatie synchronisatie of Ovsynch:

Sommigen denken dat hormoonprogramma’s aan de basis liggen van veel tweelingdrachten.

 

Naar mijn mening zijn het vaak juist de “moeilijk drachtig te krijgen" koeien, die behandeld worden met een hormoonprogramma.

De oorzaak van “moeilijk drachtig te krijgen” is vaak een verstoorde hormonenhuishouding met een zwak geel lichaam of zelfs GEEN geel lichaam tot gevolg. Deze combinatie vergroot de kans op een dubbele ovulatie bij de koe.

Door toepassing van een eenmalige ovulatiesynchronisatie worden de eicellen van de follikel bevrucht. Doordat deze follikel is gevormd bij een tekort aan progesteron, is de kans op een dubbele ovulatie dan groter.