· 

HET PAARD ALS KUDDEDIER (deel1):

De relatie en de binding met soortgenoten:

Deze is bij paarden onderling altijd groter en sterker dan de relatie en de binding met de mens. Ook al willen we dat vaak graag anders zien.

De binding met kuddegenoten is bij paarden groter dan met soortgenoten buiten de kudde.

 

Sommige door de mens gehouden paarden reageren standaard fel op andere paarden. Dit is te verklaren door het gebrek aan socialisatie, het gebrek aan kuddegenoten en het gebrek tot het maken van fysiek contact.

Een door ons samengestelde groep paarden is anders dan een kudde paarden! De in groep gehouden paarden kunnen niet kiezen of ze al dan niet tot de groep willen toetreden.

Na verloop van tijd zie je gelukkig ook bij de door mensen samengestelde groep paarden dat er een onderlinge sterke binding tussen sommige paarden ontstaat.

 

Vergeleken met paarden die individueel worden gehouden, reageren paarden in groep doorgaans minder fel naar paarden buiten de groep. Paarden in koppels houden is dus beter voor de socialisatie, maar het nadeel is dat deze paarden zich soms extreem op elkaar fixeren. Het tijdelijk scheiden, en ze trainen dat deze scheiding niet definitief is, is dan de aangewezen werkwijze. Deze werkwijze valt in de praktijk echter niet altijd mee.

Groepsgevoel biedt bescherming:

De kudde (de groep), biedt in de natuur bescherming. Opgaan in de groep maakt dat je niet opvalt en dat je samen sterker staat.

Samen heb je immers meer ogen en oren om alles in de gaten te kunnen houden. Overleven door samenwerking, ook al gaat dit soms ten koste van de zwakkere.

 

De mens zal nooit een onderdeel van de groep kunnen vormen, wij zijn nu eenmaal geen soortgenoten. Van nature staan paarden zelfs wantrouwend en angstig tegenover mensen.

 

Het leven in een kudde noodzaakt tot sociaal gedrag. Bij paarden is het niet alleen noodzaak maar ook een behoefte!

Die sociale behoefte is zo sterk dat het paard bij gebrek aan soortgenoten ook wel eens sociaal gedrag naar andere dieren, (variërende van vogels tot mensen), toont.