· 

DE ONDERLINGE COMMUNICATIE BIJ PAARDEN (DEEL 2):

Paarden communiceren in hoofdzaak door lichaamstaal met hun soortgenoten.

De onderlinge communicatie door geluid is eerder beperkt.

 

HOOFD:

Is het paard ontspannen in een normale houding, dan staat het hoofd ten opzichte van de hals in een hoek van ongeveer 90º.

Ziet men een kleinere hoek, dan is dit een signaal van onbehagen, stress en spanning. Sommige paarden reageren dan agressief of angstig.

 

Een grotere hoek signaleert niet altijd het tegenovergestelde.

Sommige paarden uiten zich zo als ze nieuwsgierig zijn, maar er zijn ook paarden die op deze wijze hun voorzichtigheid of wantrouwen weergeven. Het komt daarom altijd op het totaalbeeld van het dier aan.

 

HALS:

Bij de hals zien we eigenlijk “3 posities” ten opzichte van het lichaam.

1. Een laag gedragen hals is een uiting van onderdanig gedrag.

2. Een in het midden gedragen hals is een uiting van welbehagen en ontspannen gedrag, (de “normale positie”).

3. Een hoog gedragen hals is een uiting van onrust, stress en de neiging tot vluchten, dan wel afstand opbouwen.

STAART:

Sommigen denken dat een zwiepende, (samengeknepen), bewegelijke staart een uiting van vreugde en plezier is.

Dit is niet zo, het is een teken dat het paard gespannen en niet op zijn gemak is. De redenen kunnen natuurlijk van diverse aard zijn.

Een ontspannen paard draagt zijn staart in het midden, zonder enige spanning, en bewegelijk. De staart vertelt niet alleen veel over hoe het paard zich voelt, het toont ook of het paard in balans is.

 

Een paard dat de staart hoog draagt, geeft uiting van opwinding. Dat hoeft trouwens niet negatief te zijn. De staartdracht is bij zowel positieve- als negatieve opwinding gelijk.

 

HET TOTAALBEELD VAN HET PAARD:

Het totaalbeeld, de totale lichaamshouding, laat exact zien of een paard ontspannen of juist gespannen is.

Aan de beweging en de positie ten opzichte van de aanwezige ruimte, (met daarin eventuele “hindernissen of obstakels”), herkent men de gemoedstoestand van het paard.

Het totaalbeeld van het paard weerspiegelt naast ontspanning of spanning ook de uitstraling, positie en beweging.