· 

PRAKTISCH OMGAAN MET KOEIEN “DOOR EEN ANDERE BRIL BEKIJKEN”:

In de media zag ik recent twee opmerkelijke berichten met betrekking tot onderzoek bij koeien in relatie tot dierenwelzijn.

Het eerste bericht gaat over een onderzoek hoe koeien en boeren met elkaar praten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Leonie Cornips, (Hoogleraar taalcultuur Universiteit Maastricht). Onderzoek naar de communicatie bij koeien door een taalkundige, dat is bij mijn weten nog nooit eerder gedaan.

Het tweede bericht toont een “koeien bril”. Neen, geen bril voor koeien maar een bril die je als mens draagt waardoor je, (als je door de stal loopt), een "Virtual Reality” beeld krijgt van wat een koe ziet en ervaart als zij door de stal loopt.

Beide onderzoeken hebben o.a. als doelstelling stress bij runderen te verminderen. Ik ben zeer benieuwd naar de resultaten van deze onderzoeken.

Door observatie van dieren en hun leefomgeving zie je exact wat er leeft en speelt in en rond de stal. 

 

“VANUIT DE PRAKTIJK, VOOR DE PRAKTIJK”, is daarbij mijn werkwijze en aanpak.

Geen “koeien bril” en geen woordenboek "Vocaal mens & koeientaal”.

 

Voornamelijk gedurende de stalperiode zie je exact waar de knelpunten zich in de leefomgeving van de dieren bevinden. Je moet alleen weten waarop je moet letten en de nodige verbanden kunnen leggen om het gericht te kunnen oplossen.

 

Zo belde mij recent een rundveehouder die in een gedeelte van de stal te kampen had met groepsvorming bij zijn dieren. Ondanks dat er genoeg ruimte in de stal is, staan de dieren altijd bij elkaar in groep.

 

Bij een andere rundveehouder wilden de koeien niet lopen na het melken. Ze bleven demonstratief in de melkstal staan.

(en zo kan ik nog wel even doorgaan met situaties die je in de stal tegenkomt). 

 

In samenspraak met beide rundveehouders hebben wij terplekke de situaties bekeken inzake diergedrag en de invloed van de omgeving daarop.

Door kleine en gerichte aanpassingen zijn op deze twee bedrijven de problemen aangepakt en opgelost.

Niet met een Virtual Reality beeld, maar gewoon met nuchter boerenverstand en met een beeldvorming door een gewone praktische bril.

 

Komt u op uw bedrijf ook situaties tegen inzake knelpunten m.b.t. diergedrag en/of leefomgeving van uw dieren, in en rond de stal? 

Neem dan gerust contact met mij op.

Wij bekijken dan samen hoe we dit praktisch kunnen aanpakken en praktisch kunnen oplossen. 

 

Welzijn voor mens en dier, vanuit de praktijk, voor de praktijk.