· 

BLAUWTONG BIJ HERKAUWERS:

Afgelopen week trof ik enkele herkauwers met klinische symptomen van blauwtong aan op een bedrijf in het buitenland. Dit terwijl de eigenaar het zelf niet eens was opgevallen.

Hij dacht dat de blauwe tong het typische verschijningsbeeld van de ziekte is. De blauwe tong behoort bij deze ziekte eerder tot een uitzondering!

Knutten, (zeer kleine steekvliegjes), die bloed zuigen zijn verantwoordelijk voor de verspreiding van het virus. Ze zijn voornamelijk gedurende warme dagen actief.

 

De incubatietijd van blauwtong varieert van 5 tot 20 dagen. We onderscheiden twee vormen blauwtong:

de acute- en de subklinische vorm. 

Dieren die met de subklinische vorm besmet zijn, vertonen vaak weinig tot zelfs geen ziekteverschijnselen.

De acute vorm kan men name bij gevoelige kleine herkauwers hard toeslaan. Daarbij kan de mortaliteit bij besmette schapen oplopen tot wel 10%. Bij runderen zien we dit niet.

Het virus tast bij besmette dieren de bloedvaten aan.

 

De symptomen zijn als volgt: 

• hoge koorts gedurende enkele dagen tot meer dan één week

• snellere en moeilijkere ademhaling

• ontstoken slijmvlies in de bek met speekselen tot gevolg

• neusuitvloeiing en korstvorming op de neus

• opgezwollen kop en ontstekingen rond de ogen

• gezwollen ondervoeten en kroonranden met kreupelheid tot gevolg

• drachtige dieren kunnen verwerpen (aborteren), ook zien we soms vroeggeboortes 

• bij schapen kan breuk van de wolvezels optreden waardoor er kaalheid kan ontstaan

• door de sterke eetlustdaling vermageren de aangetaste dieren

• vaak zijn besmette dieren traag en sloom

 

Het ziektebeeld lijkt sterk op de verschijnselen van MKZ (mond en klauwzeer).

Het virus kan lang overleven in rode bloedcellen van besmette dieren. Daarbij is de overlevingstijd van het virus bij runderen langer dan bij schapen. De overlevingstijd kan tot wel 60 dagen na de besmetting zijn.

PREVENTIE EN BEHANDELING

Een goed georganiseerde vliegenbestrijding op dierniveau beperkt de kans op besmetting door knutten.  

 

Een tijdig uitgevoerde dubbele vaccinatie tegen blauwtong biedt echter de beste bescherming tegen deze besmetting. Er zijn efficiënte dode vaccins voor runderen, schapen en geiten. De basisenting bestaat uit twee entingen met 21 dagen tussentijd. Een maand na de 2e vaccinatie is het gevaccineerde dier voldoende beschermd gedurende één jaar. Jaarlijks moeten de gevaccineerde dieren één herhalingsenting krijgen om hun immuniteit te behouden.

 

Het vaccin is serotype specifiek, d.w.z. dat het gericht is tegen één van de 24 bekende types. De focus ligt op “BTV-8”, blauwtong virus type 8.

 

De behandeling is voornamelijk gericht op de reductie van zwelling, pijn en koorts. Afhankelijk van de situatie kan de dierenarts vochtafdrijvers, ontstekingsremmers en/of corticosteroïden, (al dan niet in combinatie), inzetten.

Dit met het doel het welbehagen van het besmette dier te verhogen.