· 

VLIEGENBESTRIJDING BIJ HERKAUWERS, HET LOONT ALTIJD

Een tijdig gestarte en gerichte aanpak van vliegenbestrijding brengt niet alleen rust in uw dieren, het draagt ook bij aan het voorkomen van dierziekten die overgedragen worden door vliegende insecten die de herkauwers belagen.

Nederland kende een eerste geval van blauwtong In 2006. Het virus wordt overdragen door een vector, de knut. (Een vector is in dit geval een ongewerveld organisme dat ziekteverwekkers en/of parasieten kan overbrengen van de ene gastheer naar de andere. De vector is daarbij niet zelf de veroorzaker van de ziekten).

Nu, in 2019 is de dreiging rond blauwtong nog steeds actueel.

BESNOITIOSE ALS “NIEUWKOMER” IN WEST-EUROPA:

Een in West-Europa “nieuwkomer” in de rij van door vectoren overdraagbare ziekten onder runderen is Besnoitiose.

Deze ziekte wordt voornamelijk overgedragen door steekvliegen en muggen.

Het gevolg is een sterke vermagering van de aangetaste dieren, verminderde vruchtbaarheid tot onvruchtbaarheid bij stieren, en in de slachterij zien we een toename van afkeuringen aan de slachtlijn.

 

De veroorzaker van Besnoitiose is de parasiet Besnoita besnoiti. Een eencellig organisme dat naast steekvliegen en muggen ook wordt overgedragen door het (her)gebruik van injectienaalden.

Bijkomend probleem is dat de klinische symptomen bij seropositieve runderen niet altijd zichtbaar aanwezig zijn.

De ziekte is op dit moment NIET te behandelen.

Seropositieve runderen blijven levenslang drager. Besmette dieren zo snel mogelijk identificeren en opruimen is helaas de enig werkende remedie.

 

WAT ZIJN DE KLINISCHE SYMPTOMEN:

Zijn er wel symptomen aanwezig, dan zien we een zwelling van de kop die zich zal uitbreiden over het lichaam en we zien bloeduitstortingen op de uier. Het rund heeft daarbij ook koorts.

 

EEN OLIFANTENHUID:

Voor mij is de “olifantenhuid” een typisch verschijnsel in de chronische fase. 

Deze harde en vaak gerimpelde huid laat op sommige plaatsen los.

Ter hoogte van de oogbol en de neusslijmvliezen zien we soms kleine cysten.