· 

OORLABEL TEGEN VLIEGENOVERLAST BIJ RUNDEREN: GOEDE WERKING, MITS CORRECT GEPLAATST

Vliegenoverlast, het hoort standaard bij de lente en bij de (na)zomer.

Deze lastige kwelgeesten zorgen niet alleen voor hinder en onrust bij uw vee, ze kunnen ook ziektekiemen overbrengen.

 

Buiten de stal verschijnen de vliegen al vroeg in het voorjaar, voornamelijk na de eerste warme dagen.

We onderscheiden steekvliegen (deze zuigen bloed), en kopvliegen (deze doen zich tegoed aan mest, aas, dierlijk secreet, et cetera).

OOGLETSEL DOOR FOUTIEF GEPLAATSTE OORLABELS:

De keuze aan vliegenbestrijdingsmiddelen bij rundvee is ruim. 

Variërende van Pour-on middelen tot pijltjes met daaraan oorlabels.

Helaas zie ik ook dit jaar weer zeer regelmatig dat runderen oogletsel oplopen als gevolg van foutief aangebrachte pijltjes en oorlabels.

 

 

 

 

 

FOUTIEF (AAN DE BINNENKANT VAN HET OOR) AANGEBRACHT PIJLTJE MET OORLABEL.

DE PIJLTJES EN OORLABELS CORRECT PLAATSEN:

Het pijltje dient altijd aan de buitenkant ofwel de achterkant van het oor te worden aangebracht, en niet aan de binnenkant van het oor.

 

Zo kan oogletsel door de oorlabels worden vermeden, en zal het vliegenbestrijdingsmiddel in het oorlabel door het rund zelf via de nek en schouder worden verdeeld.

Bijkomend voordeel, de werking van de oorlabels is veel effectiever.