· 

OOK KALVEREN KRIJGEN HET TE WARM

 

Kalveren zijn, (vanwege hun groter lichaamsoppervlak in verhouding tot hun gewicht), minder gevoelig voor warmte dan koeien.

 

Afhankelijk van de THI  (Temperature Humidity Index), kan de absolute temperatuur waarbij kalveren in de problemen komen variëren. 

Voor mij is er sprake van hittestress bij kalveren zodra de omgevingstemperatuur op dierniveau, 's nachts niet onder 23 ° Celsius afkoelt.

 

Kalveren met hittestress nemen minder voedsel op terwijl hun immuunsysteem verzwakt. Dit resulteert in een slechtere groei, verhoogde vatbaarheid voor ziekten en een hogere sterfte dan bij gematigde temperaturen. Hittestress treft kalveren voornamelijk wanneer 's nachts te weinig koeling optreedt.

In het bijzonder bij kalveriglo’s is de ventilatie in de zomer vaak een probleem…

 

DAAROM ENKELE PRAKTISCHE EN NUTTIGE TIPS VANUIT DE PRAKTIJK:

1. Zorg voor schaduw: 

Iglo's onder schaduwrijke bomen of een dak plaatsen is wenselijk. Indien dit niet kan, gebruik een zonnescherm. Geplaatst op ongeveer een meter boven de iglo’s resulteert dit al in een temperatuurverlaging van 3 tot 4 ° Celsius in de iglo’s.

 

2. Water vernevelen koelt: 

Zelf ben ik absoluut GEEN voorstander van vernevelen. Wil men vernevelen toepassen, zorg dan dat de iglo binnen droog blijft en dat de kalveren voldoende ruimte hebben om zich vrij binnen en buiten de iglo te kunnen bewegen.

 

3. Plaats de opening van de iglo's naar het oosten: 

Wanneer de iglo’s met de opening naar het oosten staan, is de luchtsnelheid het hoogst en is het directe zonlicht in de iglo’s gedurende de dag het laagst.

 

4. Voldoende afstand tussen de iglo's:

Om voldoende luchtcirculatie te krijgen dient de afstand tussen de iglo's minimaal 1,50 meter zijn. Als de iglo's in meerdere rijen tegenover elkaar staan, moet de afstand tussen de rijen minimaal 3,5 meter zijn.

 

5. Iglo’s achter iets van de grond plaatsen: 

Bij gebruik van iglo's zonder vaste bodem kunt u aan de achterkant de iglo op bakstenen of betonblokken plaatsen. Dit verhoogt de luchtcirculatie op vloerniveau.

 

6. Zorg voor continue fris- en vers water: 

Stel het kalf continue fris en vers water ter beschikking. Water verbetert de spijsvertering en compenseert het vochtverlies door zweten. Vooral kalveren die last hebben van diarree hebben extra vocht nodig. Zeker bij hoge temperaturen zijn deze dieren extra gevoelig voor hittestress.

 

7. Geef ze extra energie: 

Door de hittestress verbruiken kalveren meer energie. En dit terwijl hun eetlust door de warmte afneemt….

 

8. Geef kleine porties krachtvoer over meerdere voerbeurten: 

Onder warme en vochtige omstandigheden bederft geconcentreerd voer sneller, terwijl de kalveren bij warm weer toch al minder eten. 

Verwijder niet-opgegeten (kracht)voer na één dag. Vochtig of nat krachtvoer bederft tenslotte heel snel.

 

9. Voer de nodige behandelingen in de ochtend uit: 

Dan zijn zowel u, de kalveren en de omgeving nog niet oververhit.

 

10. Droog, schoon en vers strooisel: 

Droog, schoon en vers strooisel vermindert de warmteontwikkeling door broei in de mest. 

Bij zeer hoge temperaturen kan zelfs zand de warmteontwikkeling prima verminderen, zonder risico op ziektes.