· 

MAXIMALE GROEI VAN UW KALVEREN VANAF DAG 1: HET LOONT ALTIJD MAAR GAAT NIET VANZELF... (deel 2)

Gedurende 11,5 jaar zijn 243000 kalveren opgevolgd met als doel inzicht te verkrijgen in welke mate problemen in de kalveropfok invloed hebben op de latere melkproductie.

 

DE INVLOED VAN HET GEBOORTEGEWICHT OP DE MELKOPNAME

Over alle melktypische rassen en kruisingen heen bedroeg het geboortegewicht van de gewogen kalveren in deze proef gemiddeld 42.6 Kg.

De totale kunstmelk opname tot 60 dagen leeftijd bedroeg gemiddeld 375 liter bij kalveren met een geboortegewicht tot 40 Kg., 393 liter bij kalveren met een geboortegewicht tussen 40 en 45 Kg., en 418 liter bij kalveren met een geboortegewicht hoger dan 45 Kg.

 

HEEFT HET GEBOORTEGEWICHT INVLOED OP DE LATERE MELKPRODUCTIE?

Naar mijn mening wel. 

Binnen rassen en kruisingen zien we dat zwaardere kalveren meestal een betere start maken. Daarbovenop komt nog dat de groei bij een jong dier absoluut het grootst is. Een slechte start of een stagnatie in de jeugdgroei kan nooit meer worden ingehaald.

 

Tot de 80e levensdag zijn in de proef 27664 kalveren structureel gewogen. Gemiddeld wogen de vaarskalveren op 80 dagen 99 Kg.

De dagelijkse gewichtstoename tot 80 dagen bedroeg gemiddeld 719 gram. De slechtste groeiers scoorden een daggroei van 400 gram, de beste groeiers scoorden een daggroei van 1600 gram.

 

Kalveren met een hoog geboortegewicht blijven dit voordeel behouden. Het gemiddeld gewicht van kalveren met een geboortegewicht hoger dan 50 Kg. bedroeg op 80 dagen leeftijd 103 Kg. De kalveren met een geboortegewicht lager dan 35 Kg., wogen op 80 dagen leeftijd gemiddeld 90 Kg.

 

EEN LANGERE DRACHT GEEFT ZWAARDERE KALVEREN 

Iedere veehouder weet dat naarmate de duur van de dracht toeneemt, normaliter het geboortegewicht van het kalf ook zal toenemen.

Dit effect is bij vaarskalveren groter dan bij stierkalveren. 

Kalveren van oudere (meerkalfs) koeien zijn doorgaans ook zwaarder.

 

ZOMERKALVEREN VERSUS WINTERKALVEREN

Tijdens de meerjarige metingen bleek dat “zomerkalveren” structureel lichter in gewicht zijn dan “winterkalveren”. 

(42,10 Kg. versus 42,65 Kg.).

 

DE EIGENLIJKE GEWICHTSTOENAME

De gewichtstoename is bij lichtere kalveren gedurende de eerste 80 levensdagen relatief groter dan bij hun zwaardere soortgenoten. In absolute zin blijven de zwaardere kalveren echter harder groeien. De zwaardere kalveren kennen nog een extra groeispurt tussen de 80 en 450 dagen.

VOEREN WIJ WEL NAAR DE BEHOEFTE VAN HET KALF?

Ik hoor, (en zie), vaak dat de kalveren naar mening van de verzorgers “vitaal” zijn. Maar wat is vitaal? 

 

Enkele definities zoals ik ze in de praktijk wel eens hoor:

“De kalveren springen altijd overeind als ik kom en staan te dringen om te drinken”

“ze drinken binnen de kortste keren de emmer leeg, dat is voor mij een duidelijk teken van vitaliteit”

 

Als je dan vraagt hoeveel liter deze kalveren per dag krijgen dan overstijgt dat zelden de 6 liter. Dan laat je veel jeugdgroeipotentieel liggen.

Ook ten aanzien van het aantal grammen melkpoeder per liter water zijn sommigen erg creatief.

Voor mij geldt daar maar één advies: 

GEBRUIK ALTIJD MINIMAAL DE CONCENTRATIE ZOALS VOORGESCHREVEN DOOR DE FABRIKANT

Ik schrijf bewust MINIMAAL, omdat een licht verhoogde concentratie melkpoeder zowel in de zomer als in de winter, direct NOG beter groeiende kalveren als resultaat laat zien.

 

Het is een foute gedachtegang om, (met het oog op “spenen” of het kalf te laten wennen aan vast voedsel), de concentratie melkpoeder per liter water te verdunnen. 

Het kalf zal het “wit water” snel opdrinken, waardoor het hongergevoel bij het dier weg is. De brok en het ruwvoer blijven dan staan. 

Gevolg: slecht groeiende, slappe en zwakkere kalveren.

 

TER VERGELIJKING:

Iedere melkveehouder weet dat de melk uit onze melktank meer bouwstenen bevat dan de "magere melk" uit de supermarkt.

Toch lest een glas magere melk dagelijks bij veel mensen de dorst en neemt het ook het hongergevoel weg…