· 

MAXIMALE GROEI VAN UW KALVEREN VANAF DAG 1: HET LOONT ALTIJD MAAR GAAT NIET VANZELF... (deel 3)

 

Kalveren zijn de toekomst van het bedrijf, maar ze zijn ook de meest kwetsbare groep. Een goede gezondheid en een goede groei in de eerste levensmaanden zijn cruciaal om een kalf te laten uitgroeien tot een goed presterende melkkoe.

 

Om dat doel te bereiken wordt bij kalveropfok vaak gestreefd naar een snelle ontwikkeling van het voormagensysteem. Dit door de dagelijkse hoeveelheid melk bij het kalf al snel te beperken en te vervangen door ruwvoer, “kalver muesli” enzovoorts.

Het groeipotentieel van kalveren wordt dan echter niet optimaal benut. En minder jeugdgroei betekent later minder melkpotentieel. 

 

Koeien die als kalf een daggroei van minder dan 600 gram hadden, produceerden in de éérste lactatie 460 Kg. melk minder ten opzichte van de kalveren met 1 Kg. daggroei.

 

DE DAGELIJKSE MELKBEHOEFTE VAN EEN KALF NADER BEKEKEN

Om de nodige lichaamsprocessen in gang te houden, benodigd een kalf 4 liter melk per dag.

Voor 1000 gram groei benodigd een kalf daarbovenop 5 liter melk per dag.

Voor de warmteproductie, (bij een omgevingstemperatuur boven 0 graden Celsius), benodigd een kalf nog eens 1 liter melk per dag.

Voor de instandhouding en de verdere ontwikkeling van het afweersysteem, (immuunapparaat) benodigd het kalf nog eens 2 liter melk per dag.

De totale dagelijkse hoeveelheid melk bedraagt dan als richtlijn 12 liter.

KUNNEN KALVEREN DEZE DAGELIJKSE HOEVEELHEID MELK WEL OP?

Kunnen kalveren deze dagelijkse hoeveelheid wel op, en dan in het bijzonder in de eerste 2 weken? 

Krijgen ze dan geen voedingsdiarree?

 

U kunt gerust zijn, ze drinken het op en krijgen daardoor GEEN voedingsdiarree.

 

Er gelden daarbij wel enkele (logische) spelregels:

“Even snel de kalveren laten drinken” door gebruik van spenen met een grote opening, is om problemen vragen. 

(dat ziet u nu ook al bij geringere melkgiften…). 

Daarnaast hebben de drinkemmer, speenkwaliteit, de drinkhouding van het kalf en de huisvesting van meerdere kalveren bij elkaar, ook een grote invloed op de dagelijkse melkopname.

 

Allemaal aanpassingen die weinig tot niets extra kosten, maar zeker de moeite waard zijn.