· 

DE GEVOLGEN VAN HITTESTRESS BIJ RUNDEREN ZIJN NOG LANG AANWEZIG: (deel 1)

 

Ook dit jaar werden er hitte-records verbroken. 

Records waar mens en dier niet altijd goed mee om kunnen gaan, ze kunnen de geproduceerde warmte niet meer afgeven waardoor de lichaamstemperatuur stijgt.

Runderen verliezen door zweten, hijgen en kwijlen ten gevolge van hittestress veel bicarbonaat en zouten.

Dit in combinatie met een hogere dagelijkse wateropname, (180 liter en meer), kan o.a. tot pensverzuring leiden.

 

Bij de vertering van (ruw)voer komt erg veel warmte vrij.

In geval van hittestress zal de koe haar ruwvoeropname als eerste reduceren. 

Krachtvoer neemt ze meestal nog wel op, zeker als het apart wordt verstrekt.

 

Ze gaat minder herkauwen, waardoor de speekselproductie verlaagt.

Dit heeft direct een lagere beschikbaarheid van (het bufferende) bicarbonaat tot gevolg.

Het resultaat is een verstoring van het milieu in de pens, verlies aan gehalten in de melk, en verlies aan melkproductie.

 

Tussen, en binnen diverse runderrassen (en kruisingen), zien we duidelijke verschillen hoe koeien en stieren reageren op hittestress.