· 

PASTEURISEREN VAN BIEST BESTEMD VOOR KALVEREN (deel 1)

Kalveren worden nagenoeg zonder antistoffen in het bloed, (agammaglobulinemisch) geboren.

De antistoffen moeten dus zo snel mogelijk met de biest aan het kalf worden verstrekt.

Een goed biestbeleid vergroot de kans op een goede start bij het pasgeboren kalf. Mijn uitgangspunt daarbij is dat het kalf idealiter binnen de eerste 4 tot maximaal 6 uren na de geboorte minimaal 200 gr IgG (200 gram antistoffen) met de niet vervuilde biest opneemt.

Goede biest bevat minstens 50 gr IgG per liter.

Om de biestkwaliteit te kennen moeten we de biest meten. Kleur en dikte van de biest zegt totaal niets over het daadwerkelijk gehalte aan bruikbare antistoffen.

 

 

Denk nu niet dat je alle gezondheidsproblemen bij kalveren met gepasteuriseerde biest of melk te lijf kunt gaan dan wel kunt oplossen.

 

Belangrijk is allereerst dat je het hele bedrijfsproces rond biestmanagement inzichtelijk en op orde hebt.

Het eigenlijke bacteriologische probleem bij de bron aanpakken werkt vaak nog het meest effectief.

 

De gevolgen van bacterieel gecontamineerde (vervuilde) biest:

Kalveren kunnen door deze biest te drinken besmet raken met ziekmakende micro-organismen (pathogene agentia).

Bovendien zal de aanwezigheid van deze kiemen in de biest, een lagere antistoffen resorptie door het kalf tot gevolg hebben.

Als besmettingsbronnen voor bacterieel vervuilde biest moet u denken aan voor het kalf pathogene bacteriën die door de koe met de biest worden doorgegeven, (bijv. Mycoplasma bovis, Salmonella, Listeria, para-tuberculose), maar ook aan vervuiling vanuit de omgeving en niet schoon materiaal waarin de biest wordt gemolken, bewaard of aan het kalf wordt verstrekt.

 

Is ondanks alle inspanningen de bacteriële druk rond biestmanagement nog te hoog, dan kan biest pasteuriseren de bacteriële verontreiniging in de biest terugdringen.

 

Logischerwijze dient daarbij de temperatuur waaraan gepasteuriseerd wordt hoog genoeg te zijn om voldoende pathogene kiemen in de biest af te doden.

Maar is deze temperatuur TE hoog, dan worden er antistoffen afgebroken oftewel gedenatureerd.

 

In deel 2 meer over o.a. pasteurisatie temperatuur en tijdsduur van pasteuriseren van biest.