· 

PASTEURISEREN VAN BIEST BESTEMD VOOR KALVEREN (deel 2)

In de praktijk is er heel wat onderzoek naar “de ideale werkwijze” bij het pasteuriseren van biest verricht.

Logischerwijze moet de temperatuur waaraan gepasteuriseerd wordt hoog genoeg zijn om voldoende ziekmakende kiemen af te doden, maar anderzijds mag de temperatuur niet te hoog zijn omdat anders teveel antistoffen denatureren, (van structuur en samenstelling veranderen). Denaturatie vindt massaal plaats bij een temperatuur van 63 °C en hoger.

 

Een maximale pasteurisatie temperatuur van 60°C is de meest ideale, het dood veel kiemen af en het verlies aan antistoffen ten gevolge van de pasteurisatie is acceptabel.

 

Een pasteurisatieduur van 30 minuten (op 60°C) dood veel ziekmakende kiemen waaronder Salmonella spp, Escherichia coli, Mycoplasma bovis en Listeria monocytogenes.

Voor de bestrijding van Mycobacterium avium subspecies para-tuberculosis blijkt dat de pasteurisatie minimaal 1 uur dient te zijn, waarbij de resultaten (afhankelijk van de initiële besmetting), vaak nog teleurstellend zijn.

 

Op probleembedrijven adviseert men daarom om veiligheidshalve gedurende 2 uur te pasteuriseren, er vanuit gaande dat dan ook para-tuberculose niet meer in de gepasteuriseerde biest voorkomt.

 

 

Het grote nadeel van dit lange pasteurisatie tijdstip is dat de biest “taaier” ofwel viskeuzer wordt.

Het toedienen van deze “dikkere” biest gaat dan moeilijker. Zeker als ze wordt toegediend met een trage speen.

 

Pasteuriseer geen grote volumes in één keer.

Bij een kleinere hoeveelheid wordt de temperatuur van 60°C sneller bereikt en blijft deze constanter gedurende het gehele pasteurisatieproces. Dit heeft grote invloed op het uiteindelijke resultaat!

Bijkomend voordeel is dat kleinere pasteurisatie eenheden het ook voor rundveehouders met minder koeien mogelijk maakt om zelf biest te pasteuriseren.

Tegenwoordig zijn er ook bedrijven die pasteuriseren van biest tegen vergoeding aanbieden.

 

In deel 3 meer over o.a. de nadelen van pasteuriseren en het pasteuriseren van koemelk bestemd voor de kalveropfok.