· 

DE VERTERING VAN MELK BIJ KALVEREN (deel 1)

De lebmaag is de enige ontwikkelde maag bij het pasgeboren kalf.

Van penswerking is nog geen sprake, de ontwikkeling van de pens start gedurende de 2e week na de geboorte.

Verstrek daarom vanaf week 2 ruwvoer en krachtvoer, dit stimuleert de ontwikkeling van de pens.

Om de eerste levensweken te overleven is het kalf in hoofdzaak aangewezen op melk en een geslaagde (voor)vertering van deze melk in de lebmaag.

 

HOE VINDT DE VERTERING VAN MELK PLAATS:

De belangrijkste functie van de lebmaag is het afbreken van melkeiwitten.

Om dit te realiseren produceert de lebmaag naast het verteringsenzym pepsine, ook het stremmingsenzym rennine en zoutzuur.

Zoutzuur is verantwoordelijk voor een pH tussen 2 en 3, hierdoor sterven de meeste bacteriën af.

Zoutzuur en pepsine zijn voor een deel verantwoordelijk voor de “voorvertering” van de aanwezige eiwitten.

 

WAAROM AANZUREN VAN MELK:

Een betere vertering door het kalf is voor velen de hoofdreden om melk aan te zuren.

Het is echter een neveneffect!

Melk aanzuren helpt het kalf bij de vertering, echter de hoofdreden voor het aanzuren van melk is het voorkomen dat de melk snel bederft!

LANGZAAM DRINKEN EN VEEL SPEEKSEL:

In de dunne darm wordt het (voor)verteerde eiwit verder opgesplitst.

Het resultaat zijn aminozuren die door het kalf in hoofdzaak worden gebruikt om te kunnen groeien.

Veel speeksel geeft veel lipase.

Het in speeksel aanwezige enzym lipase breekt de vetten gedeeltelijk af.

De gedeeltelijk afgebroken vetten worden dan weer door pancreas enzymen in de dunne darm verder verteert, waarna deze als vetzuren en glycerol kunnen worden opgenomen.

Beide gebruikt het kalf als bron voor energie.

 

EN DE PENS...

De pens is op 12 weken pas voor 70 tot 75% ontwikkeld.