· 

DE VERTERING VAN MELK BIJ KALVEREN (deel 2)

 

HET ONTSTAAN VAN “PENSDRINKERS”:

Doordat tijdens of vlak na het voeren de melk direct in de pens van het kalf terecht komt, (als gevolg van een verstoring van de slokdarm-sleufreflex) ontstaan pensdrinkers.

Vaak zien we enkele dagen na deze verstoring een wit/grijze ontlasting bij het kalf. Mede daardoor noemt men de aandoening ook wel “kleischijter”.

We zien deze darmstoornis zelden bij kalveren die bij de koe drinken.

Indien dit bij deze kalveren toch voorkomt, verdwijnen de symptomen meestal binnen twee tot drie dagen.

 

 

WAT GEBEURT ER MET DE MELK ALS DEZE IN DE PENS VAN HET KALF STROOMT?:

Normaal komt de melk via de slokdarmsleuf in de lebmaag terecht, daarna stroomt ze verder in het darmstelsel.

Is de slokdarmsleufreflex verstoort, dan stroomt de melk direct in de nog niet ontwikkelde pens.

In deze onderontwikkelde pens mengt de melk zich met de daar vormende pensbacteriën, waardoor die gaan fermenteren en rotten.

Daarbij ontstaan toxische, biogene amines, (basische stikstofverbindingen).

Mede door het gevormde melkzuur daalt de pens-pH. Dit tast de nog onderontwikkelde penswand aan.

 

Door de algemene verzuring van het kalf, wordt het zwak, depressief en heeft het een verminderde eetlust.

De groei zal achterblijven, het haarkleed is na enkele dagen dof, droog en stekelig.

Pensdrinkers zijn vaak aan de linkerkant vol en opgeblazen, (door gasvorming in de pens).

Daardoor drinken ze minder en slecht. Ook zien we vaak buikkrampen en koliek-achtige symptomen.

Pensdrinkers worden vaak na +/- 5 dagen “kleischijters”. Opvallend is dan de taaie grijze en kleikleurige mest, vandaar de naam.

 

Is er twijfel of er sprake is van een pensdrinker, dan kan een analyse van het pensvocht snel uitsluitsel geven.

Bij pensdrinkers zien we spontaan pensvocht uitvloeien zodra we een slang via de mond tot in de pens brengen.

Het uittredende pensvocht ziet er melkachtig uit en heeft vaak een pH minder dan 4. Het ruikt erg zuur en scherp.

Soms bevat het melkstolsel, dat lijkt op gefermenteerde melk of yoghurt.

 

Normaal “gezond” pensvocht is waterig, licht beige van kleur met een pH tussen de 6.5 en 7.5.