· 

RISICOFACTOREN BIJ HET ONTSTAAN VAN PENSDRINKERS

Vaak liggen voerfouten aan de basis bij het ontstaan van pensdrinkers, we kunnen er zelf dus veel aan doen!

Zonder volledig te willen zijn, noem ik daarom enkele vaak voorkomende oorzaken:

 

- Foutief toegediende sondevoeding:

   vooral NA de éérste biestvoeding mag de melk niet in de pens terecht komen

- Een speen met een te grote doorlaat of een kapotte speen: 

   het kalf moet slikken in plaats van zuigen, en produceert daarbij te weinig speeksel

- Niet correct uitgevoerde melkbereiding (mengtijd, concentratie, temperatuur)

- Onregelmatige voertijden

- Vervuiling in de melkpoeder, of melkpoeder van slechte kwaliteit

- Een te lage drinktemperatuur: 

  dit kom ik regelmatig tegen bij voornamelijk emmer- en trogvoedering

- Een te snelle en/of te hoge melkgift per voerbeurt:

   in hoofdzaak gedurende de eerste 2 weken

- Vervuiling van de drinkemmer, (oude melk- en voerresten) 

- Een foutief ingestelde drinkautomaat

- Een foutief opgestelde drinkautomaat

- Het kalf drinkt te snel water na een melkvoeding

- Verminderde weerstand bij het kalf door bacteriële en/of virale aandoeningen

- Stress door bijvoorbeeld lange transporten

- Stress en pijn door bijvoorbeeld ontstekingen aan aderen (flebitis) of oorontstekingen (otitis).

 

Gelukkig gaat het bij het merendeel van de kalveren met het voeren goed.

Maar het zijn net de kalveren waarmee het niet goed gaat, die de meeste tijd en energie van ons vergen.