· 

BOVIENE CORONA VIRUSSEN IN DE (KALVER) STAL

Momenteel staat het corona virus (geheel terecht), wereldwijd in de belangstelling.

Toch is het geen “nieuwkomer”.

In het dierenrijk ( en dus ook in de veehouderij), is het coronavirus al lang geen onbekende meer.

In de humane wereld trouwens ook niet, hier spreken we nu over de 7e variant. MERS en SARS waren 2 varianten die al eerder opdoken.

De laatste tijd krijg ik veel vragen rond besmettingen met rota- & boviene corona virussen bij kalveren. Daarom een woordje uitleg over deze virussen.

 

Coronavirussen bestaan er in vele varianten die zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Ze kunnen muteren.

De naam “coronavirus” dankt het virus aan de vorm. Een krans rond de virusdeeltjes, (de corona).

ROTA- EN BOVIENE CORONAVIRUSSEN BIJ KALVEREN

Men noemt ze vaak in één adem, toch zijn het twee verschillende ziekteverwekkers.

Beide virussen beschadigen de darmcellen, waardoor een gebrekkige vertering (maldigestie), en een gebrekkige absorptie van voedingsstoffen in het bloed (malabsorptie) plaatsvindt.

Een besmetting met rotavirus komt bij kalveren vaker voor dan een besmetting met bovine coronavirus en verloopt meestal milder.

Het boviene coronavirus kan naast darminfecties ook luchtweginfecties en algemene symptomen veroorzaken. De diarree houdt bij een boviene corona infectie meestal langer aan dan bij een infectie met het rotavirus.

Kalveren tussen de 4 dagen en 2 tot 3 weken zijn het vaakst betroffen.

 

Het virus kan als primaire oorzaak diarree geven, maar er kan ook sprake zijn van een co-infectie met cryptosporidium en/of E. coli.

Rotavirus diarree is te herkennen aan een waterige tot slijmerige mest, vaak bruingeel tot geelwit van kleur.

De kalveren zelf zijn niet doodziek, maar drinken vaak wel traag en moeizaam.

Rotavirussen vernielen in de dunne darm een groot deel van de darmwand. Als reactie hierop worden er nieuwe darmcellen aangemaakt.

Het duurt echter drie weken voordat deze volledig hun taak kunnen uitvoeren.

Tijdens deze periode genezen kalveren zeer slecht van de opgetreden diarree en kunnen ze sterk vermageren.

DE INFECTIE-ROUTE

De belangrijkste infectie-route is via de mond (oraal), door opname van besmette mest. De virussen zijn stabiel in uitgescheiden mest en kunnen in een vochtige omgeving goed overleven. Rotavirus kan lang in dit milieu overleven en is weinig gevoelig voor desinfectie middelen.

Het virus laat zich gemakkelijk verslepen en kleeft aan schoeisel, materiaal etc.

Aangezien een kalf met diarree extra aandacht krijgt, verspreidt het virus zich daardoor nog eens extra snel over het hele bedrijf.

Afhankelijk van de besmettingsdruk, (hoeveel virussen zijn er in de omgeving aanwezig), ontstaan er ziekteverschijnselen.

 

BEHANDELING EN PREVENTIE

Sommige veehouders vaccineren hun drachtige koeien en vaarzen preventief tegen rota- en boviene coronavirussen.

Ondanks deze maatregel zijn er veehouders die toch nog veel problemen met rota- en boviene coronavirussen bij hun jonge kalveren ondervinden.

 

EN NU?...

Mijn aanpak is dan in een begeleidings- en adviestraject samen met de veehouder bekijken hoe we de besmettingsdruk van rota- en boviene coronavirussen op het rundveebedrijf en bij de kalveren beheersbaar krijgen.

Dit middels een gerichte analyse en plan van aanpak rond preventie en kalveropfok.

 

Want met alleen vaccineren van drachtige dieren gaan we het in veel gevallen in de praktijk niet redden.