· 

EEN HOGER DIERENWELZIJN VERSTERKT HET IMMUUNSYSTEEM BIJ HET DIER (deel 2)

HET VERBAND TUSSEN STRESS EN DE FUNCTIE VAN HET IMMUUNSYSTEEM:

Om dit verband beter te kunnen begrijpen noem ik enkele voorbeelden.

Ruwe omgang met dieren. Dit veroorzaakt angst voor de mens en treft alle diersoorten. Angst betekent stress en verhoogt het risico op verschillende gezondheidsproblemen, waaronder kreupelheid en mastitis bij melkkoeien.

Veel problemen rond dierenwelzijn, waaronder chronische honger door een te geringe melkgift bij kalveren, te vroeg spenen, thermische en lichamelijke aandoeningen, zijn gekoppeld aan een stress-response.

 

Het liggedrag is een goede graadmeter voor het welzijn van runderen en melkkoeien. Adequaat rustgedrag leidt onder meer tot een vermindering van kreupelheid. Te lang op een harde ondergrond staan, gladde vloer, ongelijke ondergrond, snelle en plotselinge bewegingen en constant vochtige klauwen zijn extra risicofactoren voor optredende kreupelheid.

 

Ook overbevolkte stallen, te weinig vreetruimte, te weinig ligruimte en ligboxen die niet aan het dier zijn aangepast, al dan niet in combinatie met een hectische omgang met runderen zijn oorzaken van stress.

 

Indien u deze omstandigheden verbetert, ziet u direct het resultaat!

 

EN WAT MET INFECTIEZIEKTEN?

Stress verhoogt de gevoeligheid voor infecties, in het bijzonder bij kalveren.

Te vaak zie ik kalveren die te weinig melk of niet de juiste voeding krijgen. Al dan niet in combinatie met een “snelle speen” of melk uit een emmer.

Studies tonen aan dat deze werkwijze een chronische honger bij het kalf veroorzaakt. Het resultaat: (naast onderling zuigen), een negatief effect op het welzijn en een verhoogt risico op luchtwegaandoeningen.

Een hogere dagelijkse melkgift of ad libitum melkverstrekking heeft naast een betere groei en ontwikkeling, ook een positief effect op het immuunsysteem van het kalf. Minder stress, meer groei en ontwikkeling, en meer weerstand.

Koude stress bij kalveren:

Kalveren moeten absoluut droog en tochtvrij liggen. Doe zelf maar eens de knietest door op de knieën op de plek te gaan zitten waar het kalf ligt.

NATTE KNIEËN IS FOUTE BOEL!

Kalveren die droog en tochtvrij liggen hebben beduidend minder last van luchtwegaandoeningen dan hun soortgenoten die op een vochtige en/of op een koude, tochtige ondergrond liggen.