· 

OOK KALVEREN KENNEN HITTESTRESS (deel 1)

Hoe vaak loopt u in tijden van hittestress naar de kalverstal of de kalverhokken om te zien hoe warm uw kalveren het hebben?

 

Hittestress bij kalveren verhoogt de uitdroging, vermindert de voeropname en verlaagt het immuunsysteem.

Grote kans dat de tijdens hittestress opgenomen voedingsstoffen (met name energie), meer gebruikt worden voor het afvoeren van warmte bij het kalf, dan dat ze gebruikt worden voor groei.

 

Op korte termijn kan dit effecten hebben op de dagelijkse groei en op de weerstand tegen ziekten.

 

Op lange termijn kan dit gevolgen hebben voor de lichaamsontwikkeling en de leeftijd bij eerste keer kalven.

 

Belangrijke zichtbare tekenen van hittestress bij kalveren:

• Verminderde beweging

• Snellere ademhaling

• Hijgen met open mond

• Verminderde voeropname

• Verhoogd waterverbruik