· 

OOK KALVEREN KENNEN HITTESTRESS (deel 2)

Ondanks het grote lichaamsoppervlak in verhouding tot het gewicht, ervaren kalveren ook hittestress.

Dit treft kalveren vooral wanneer er 's nachts te weinig verkoeling is. Zoals wanneer de omgevingstemperatuur op dierniveau 's nachts niet beneden 23° Celsius daalt.

Meestal in de zomer, bij problematische ventilatie in kalveriglo’s en kalverhutten.

 

ENKELE PRAKTISCHE EN NUTTIGE TIPS VANUIT MIJN PRAKTIJK:

 

1. Zorg voor schaduw:

Iglo’s en hutten onder schaduwrijke bomen of een dak plaatsen is wenselijk. Indien dit niet kan, gebruik een “zonnewering”.

Geplaatst op ongeveer een meter boven de iglo’s of hutten resulteert dit al in een temperatuurverlaging van 3 tot 4° Celsius in de directe leefomgeving van het kalf.

 

2. Water vernevelen koelt:

Ik ben absoluut GEEN voorstander van vernevelen.

Wil men vernevelen toepassen zorg dan dat de iglo’s of hutten binnen (liefst ook buiten), droog blijven en dat de kalveren voldoende ruimte hebben om zich vrij binnen en buiten te kunnen bewegen.

In de nabije omgeving van de kalveriglo’s en hutten vernevelen werkt dan nog het beste.

 

3. Plaats de opening van de iglo’s en hutten naar het oosten:

Wanneer deze met de opening naar het oosten staan, is de luchtsnelheid het hoogst en is het directe zonlicht in de iglo’s en hutten gedurende de dag het laagst.

 

4. Voldoende afstand tussen de iglo’s en hutten:

Om voldoende luchtcirculatie te krijgen dient de afstand hiertussen minimaal 1,50 meter te zijn.

Als de iglo’s of hutten in meerdere rijen tegenover elkaar staan, moet de afstand tussen de rijen minimaal 3,5 meter zijn.

 

5. Iglo’s achter iets van de grond plaatsen:

Bij gebruik van iglo's zonder vaste bodem kunt u aan de achterkant de iglo op bakstenen of betonblokken plaatsen.

Dit verhoogt de luchtcirculatie op vloerniveau. Sommige mensen gebruiken autobanden, maar deze blokkeren veel meer van de opening dan bakstenen of betonblokken.

 

Mijn ervaring is dat kalveren die langer in iglo’s of hutten op stro gehuisvest zijn, het stro naar de achterkant van de hokken duwen zodat de opening onderaan geblokkeerd wordt, (vooral bij gebruik van autobanden).