· 

OOK KALVEREN KENNEN HITTESTRESS (deel 4)

OVERWEGINGEN INZAKE VOEDING VAN KALVEREN:

Qua voeding moeten we een paar belangrijke dingen onthouden als het gaat om niet gespeende kalveren en hittestress.

De inname van starters/krachtvoer voor kalveren neemt vaak af, terwijl hun energiebehoefte bij hittestress (voor onderhoud), met 20-30% toeneemt.

 

U doet er dus goed aan uw voerschema te evalueren en daarbij te overwegen om het aantal keren dat kalveren dagelijks melk of kunstmelk krijgen te verhogen van 2x per dag naar minstens 3x per dag.

Bovendien zal het vaker aanbieden van kleinere hoeveelheden verse kalverstarter of krachtvoer, het bederf verminderen en de inname stimuleren.

 

Continue vers, schoon en koel drinkwater is bovendien een noodzaak.

Afhankelijk van de leeftijd drinken gezonde kalveren dagelijks tussen 6 en 12 liter water.

Zieke kalveren die hittestress ervaren, kunnen tot 20 liter water per dag drinken.

Herken tijdig de tekenen van uitdroging bij uw kalveren.

 

OVERWEGINGEN INZAKE SPEENLEEFTIJD VAN KALVEREN MET HITTESTRESS:

Afhankelijk van starter/krachtvoer opname tijdens hittestress, en de duur van de hittestress, kan het zinvol zijn het spenen met een week of langer uit te stellen.