Rundvee houderij · 16. januari 2020
In de onderontwikkelde pens mengt de melk zich met de daar vormende pensbacteriën, waardoor die gaan fermenteren en rotten. Daarbij ontstaan toxische, biogene amines, (basische stikstofverbindingen).

Rundvee houderij · 12. januari 2020
Om de eerste levensweken te overleven is het kalf in hoofdzaak aangewezen op melk en een geslaagde (voor)vertering van deze melk in de lebmaag.

Paarden houderij · 02. januari 2020
Na nieuwjaar is het stilaan tijd om de oude kerstboom op te ruimen. De kunstboom wordt afgebroken en opgeborgen, en de echte dennenboom… die krijgt soms de gekste bestemmingen. Veel paardenhouders vragen of de oude kerstboom als “snack” voor paarden gebruikt kan worden. Daarom deze uitleg over kerstbomen en paarden.

Rundvee houderij · 30. december 2019
Het pasteuriseren van colostrum en koemelk kent helaas ook nadelen. Gedurende het pasteurisatieproces gaan er onvermijdelijk goede eiwitten kapot, en zal het immunoglobuline gehalte in het colostrum meestal dalen.

Paarden gedrag · 22. december 2019
Wanneer je weet (of merkt), dat je paard van het vuurwerk onrustig / angstig is (of wordt), kun je een aantal maatregelen nemen. De onverwachte lichtflitsen en knallen kunnen bij de dieren stress en paniek veroorzaken. Reden genoeg om hier aandacht aan te besteden.

Rundvee gedrag · 22. december 2019
Onverwachte lichtflitsen en knallen kunnen bij dieren stress en paniek veroorzaken. Reden genoeg om hier aandacht aan te besteden, ik beperk mij vandaag tot runderen en overige kuddedieren.

Rundvee houderij · 15. december 2019
Een maximale pasteurisatie temperatuur van 60°C is de meest ideale, het dood veel kiemen af en het verlies aan antistoffen ten gevolge van de pasteurisatie is acceptabel.

Rundvee houderij · 04. december 2019
Is ondanks alle inspanningen de bacteriële druk rond biestmanagement nog te hoog, dan kan biest pasteuriseren de bacteriële verontreiniging in de biest terugdringen.

Rundvee houderij · 26. oktober 2019
Koeien zijn zeer gesteld op rust en regelmaat. Ze hebben een uitstekend gevoel voor tijd. Het terugdraaien van de klok heeft voor sommige koeien, (net als voor sommige mensen), in meer of mindere mate een ontregeling van het dagritme tot gevolg.

Rundvee houderij · 07. oktober 2019
Ongeschoren dieren zullen het op stal vaak snel te warm krijgen. Jonge pinken en kalveren hebben een lange en zeer dichte wintervacht. Die “winterjas” hebben ze op stal niet nodig, ze gaan dan ook snel en erg zweten.

Meer weergeven