Rundvee fysiek · 10. januari 2019
Een goede luchtbeheersing en ventilatietechniek berust op het principe dat met een zo laag mogelijke luchtsnelheid, zoveel mogelijk warmte en vocht wordt afgevoerd. En bovendien zoveel mogelijk verse lucht wordt aangevoerd.

Paarden houderij · 04. januari 2019
Na nieuwjaar is het stilaan tijd om de oude kerstboom op te ruimen. De kunstboom wordt afgebroken en opgeborgen, en de echte dennenboom… die krijgt soms de gekste bestemmingen. Veel paardenhouders vragen of de oude kerstboom als “snack” voor paarden gebruikt kan worden. Daarom deze uitleg over kerstbomen en paarden.

Rundvee fysiek · 04. januari 2019
KOUDESTRESS: Bij koude en wind bestaat de kans dat de gevoelstemperatuur lager wordt dan de onderste kritieke gevoelstemperatuur. Is dit het geval, dan spreken we van koudestress. Deze koudestress moet het dier compenseren door een extra energieopname zodat de ontwikkeling en de groei niet achterblijft.

Paarden gedrag · 27. december 2018
Wanneer je weet (of merkt), dat je paard van het vuurwerk onrustig / angstig is (of wordt), kun je een aantal maatregelen nemen. De onverwachte lichtflitsen en knallen kunnen bij de dieren stress en paniek veroorzaken. Reden genoeg om hier aandacht aan te besteden.

Rundvee houderij · 23. december 2018
Een mengbeeld van matige tot milde tekorten aan meerdere sporenelementen en vitamines maakt het stellen van de diagnose bij kalveren lastig. Zwakke, minder vitale kalveren, met kalverdiarree vormen meestal de hoofdklacht. Naar mijn mening is het daarom de aangewezen weg om bij slepende en moeilijk behandelbare klachten bij kalveren, zeker ook de voeding en voedingstoestand van de koeien nader te analyseren. Niet enkel vanuit de rantsoenberekening, maar vooral ook vanuit het individuele dier.

Rundvee gedrag · 23. december 2018
Onverwachte lichtflitsen en knallen kunnen bij dieren stress en paniek veroorzaken. Reden genoeg om hier aandacht aan te besteden, ik beperk mij vandaag tot runderen en overige kuddedieren.

Rundvee houderij · 08. december 2018
Kalveren vormen de toekomst van het rundveebedrijf. Een goede opfok is daarom strikt noodzakelijk, zeker als u wil bereiken dat de vaars op 24 maanden afkalft.

Paarden gedrag · 08. december 2018
Ik zie soms paarden die uit angst vóór de laadklep van de trailer gaan liggen. Of paarden die zo gespannen zijn dat ze plotseling gaan liggen. Deze ultieme uiting van stress laat het paard zien omdat niets anders heeft geholpen. Het is een zeer sterke reactie van het dier op extreme angst.

Paarden gedrag · 02. december 2018
Als het paard niet kan vluchten of vechten, ontstaat er een dilemma bij het dier. Het paard blokkeert zowel lichamelijk als emotioneel. Gevolg: “Freeze”, het staken van activiteit uit onmacht, en niet uit onwil!

Rundvee houderij · 30. november 2018
Kalveren worden geboren zonder afweerstoffen. De oorzaak hiervan is de dikte van de placenta (moederkoek). Deze maakt het voor antistoffen onmogelijk om via de bloedbaan van de koe, in de bloedbaan van het ongeboren kalf te geraken. Gelukkig heeft de natuur hiervoor een goed alternatief bedacht.

Meer weergeven