Rundvee houderij · 05. juli 2019
Indien de sproeiers op de juiste manier zijn geïnstalleerd en ook worden ingezet, zal het bezoek aan het voerhek gemiddeld 25% hoger zijn. Dit heeft uiteraard een positieve invloed op de voeropname.

Rundvee houderij · 26. juni 2019
Runderen kunnen goed tegen de kou, maar slecht tegen hitte. Hittestress ontstaat als een dier door hoge temperaturen en luchtvochtigheid niet meer zelf in staat is zijn lichaamstemperatuur te regelen. Runderen houden van temperaturen tussen -10°C en 18°C. Hogere temperaturen ervaart een rund al als te warm.

Rundvee houderij · 16. juni 2019
Helaas zie ik ook dit jaar weer zeer regelmatig dat runderen oogletsel oplopen als gevolg van foutief aangebrachte pijltjes en oorlabels.

Rundvee houderij · 14. juni 2019
Hygiëne levert een belangrijke bijdrage aan een goede uiergezondheid bij uw koeien. Hygiëne die zich niet alleen tot de ligboxen in de stal beperkt.

Rundvee houderij · 07. juni 2019
BESNOITIOSE ALS “NIEUWKOMER” IN WEST-EUROPA: Een in West-Europa “nieuwkomer” in de rij van door vectoren overdraagbare ziekten onder runderen is Besnoitiose. Deze ziekte wordt voornamelijk overgedragen door steekvliegen en muggen.

Rundvee gedrag · 17. mei 2019
Mijn ervaring bij zowel koeien als stieren is dat ze niet zomaar spontaan en agressief mensen aanvallen. Er is altijd een duidelijke reden, en alvorens het dier in de aanval gaat, heeft het u al enkele malen door middel van lichaamstaal gewaarschuwd. We moeten deze signalen als waarschuwing natuurlijk wel herkennen en er ook gepast op willen en/of kunnen reageren.

Paarden gedrag · 03. mei 2019
Er zijn mensen die zeggen dat paarden zo snel reageren. Deze gedachtegang is natuurlijk correct en logisch. Een vluchtdier MOET een hoge reactiesnelheid hebben, het is haar overlevingsstrategie.

Rundvee houderij · 22. april 2019
Wat heeft de ziekte blauwtong met Low Stress Stockmanship te maken, hoor ik u al zeggen. Gelukkig helemaal niets, maar de reden dat ik het onder de aandacht breng is als volgt: Afgelopen week trof ik enkele herkauwers met klinische symptomen van blauwtong aan op een bedrijf in het buitenland. Dit terwijl de eigenaar het zelf niet eens was opgevallen.

Rundvee gedrag · 18. april 2019
Door observatie van dieren en hun leefomgeving zie je exact wat er leeft en speelt in en rond de stal.

Paarden gedrag · 14. april 2019
Sommigen denken dat een zwiepende, (samengeknepen), bewegelijke staart een uiting van vreugde en plezier is. Dit is niet zo, het is een teken dat het paard gespannen en niet op zijn gemak is.

Meer weergeven