Rundvee gedrag · 18. september 2020
Verandert het gedrag van de veehouder of de verzorger positief, dan zal het gedrag van de dieren ook positief veranderen en neemt het welzijn van mens en dier op termijn toe.

Rundvee houderij · 07. september 2020
Nu het hoogzomer is zien we regelmatig bij jongvee en koeien, (maar ook bij kleine herkauwers), een ontsteking van de oogleden en/of van het hoornvlies. Deze aandoening noemt men “Pinkeye" of "Houw”, en wordt meestal veroorzaakt door een bacterie (voornamelijk door Moraxella bovis). De infectiedruk verschilt nogal per regio.

Succesvolle kalveropfok · 05. september 2020
Het effect van hittestress, en de mate waarin het probleem op het bedrijf onder controle is, ziet men duidelijk aan de pasgeboren kalveren. De effecten van hittestress bij droge koeien zijn tot wel 7 weken na zo’n warme periode nog waarneembaar.

Rundvee houderij · 11. juli 2020
Een goede verlichting in combinatie met een goed dag/nacht ritme in de stal, is de basis voor optimaal presterende koeien. Verlichting en dag/nacht ritme beïnvloed de melkproductie tussen 6 tot 10%.

Rundvee houderij · 07. juli 2020
Tijdens een "nachtelijke stalcontrole", is het voor de veehouder handig als er nachtverlichting is. Hij ziet in het donker veel minder dan zijn runderen.

Succesvolle kalveropfok · 27. juni 2020
Met deze zomerse temperaturen zou je zeggen dat het zelfs voor vliegen nog te warm is, maar niets is minder waar. Ik was recent op een zoogkoeienbedrijf waarbij het mij opviel dat sommige kalveren erg traag waren en zich afzonderden van de groep.

Succesvolle kalveropfok · 23. juni 2020
Afhankelijk van starter/krachtvoer opname tijdens hittestress, en de duur van de hittestress, kan het zinvol zijn het spenen met een week of langer uit te stellen.

Succesvolle kalveropfok · 22. juni 2020
Kalveren met hittestress groeien minimaal 15% minder ten opzichte van kalveren zonder hittestress.

Succesvolle kalveropfok · 21. juni 2020
Ondanks het grote lichaamsoppervlak in verhouding tot het gewicht, ervaren kalveren ook hittestress.

Succesvolle kalveropfok · 20. juni 2020
Hoe vaak loopt u in tijden van hittestress naar de kalverstal of de kalverhokken om te zien hoe warm uw kalveren het hebben?...

Meer weergeven