Paarden gedrag

Paarden gedrag · 27. december 2018
Wanneer je weet (of merkt), dat je paard van het vuurwerk onrustig / angstig is (of wordt), kun je een aantal maatregelen nemen. De onverwachte lichtflitsen en knallen kunnen bij de dieren stress en paniek veroorzaken. Reden genoeg om hier aandacht aan te besteden.

Paarden gedrag · 08. december 2018
Ik zie soms paarden die uit angst vóór de laadklep van de trailer gaan liggen. Of paarden die zo gespannen zijn dat ze plotseling gaan liggen. Deze ultieme uiting van stress laat het paard zien omdat niets anders heeft geholpen. Het is een zeer sterke reactie van het dier op extreme angst.

Paarden gedrag · 02. december 2018
Als het paard niet kan vluchten of vechten, ontstaat er een dilemma bij het dier. Het paard blokkeert zowel lichamelijk als emotioneel. Gevolg: “Freeze”, het staken van activiteit uit onmacht, en niet uit onwil!

Paarden gedrag · 30. november 2018
Er is een duidelijke nuance in gedrag als het gaat om “vechtgedrag” tijdens de training van het paard, en daadwerkelijk fysiek aangevallen worden.

Paarden gedrag · 30. november 2018
Paarden hanteren bij gevaar een berekende overlevingsstrategie en -techniek. Deze techniek kunnen (her)kennen draagt in hoge mate bij tot het onderling begrip en de onderlinge communicatie tussen de mens en zijn paard! In een aantal korte berichten beschrijf ik de volgorde waarin paarden in geval van angst reageren, (de 4 F’s). Vandaag: "Flight", = vluchtgedrag

Paarden gedrag · 27. juli 2018
Paarden communiceren onderling door heel subtiele (lichaam)signalen uit te zenden. Deze signalen zijn door mensen zelfs vaak NIET waarneembaar.

Paarden gedrag · 27. juli 2018
Wanneer creëer je een respectloos paard dat in je broekzak zit, en wanneer creëer je een “verwilderd” en moeilijk te hanteren paard?

Paarden gedrag · 26. juli 2018
“Imprint-training” bij het pasgeboren veulen: zinvol of niet? Daarover lopen de meningen nogal uiteen.

Paarden gedrag · 26. juli 2018
Paarden lijden vaak in stilte. In deze video wordt uitgelegd hoe je de signalen van een paard kunt herkennen en deze kunt begrijpen.