Paarden gedrag

Paarden gedrag · 22. december 2019
Wanneer je weet (of merkt), dat je paard van het vuurwerk onrustig / angstig is (of wordt), kun je een aantal maatregelen nemen. De onverwachte lichtflitsen en knallen kunnen bij de dieren stress en paniek veroorzaken. Reden genoeg om hier aandacht aan te besteden.

Paarden gedrag · 03. mei 2019
Er zijn mensen die zeggen dat paarden zo snel reageren. Deze gedachtegang is natuurlijk correct en logisch. Een vluchtdier MOET een hoge reactiesnelheid hebben, het is haar overlevingsstrategie.

Paarden gedrag · 14. april 2019
Sommigen denken dat een zwiepende, (samengeknepen), bewegelijke staart een uiting van vreugde en plezier is. Dit is niet zo, het is een teken dat het paard gespannen en niet op zijn gemak is.

Paarden gedrag · 04. april 2019
Paarden communiceren onderling in hoofdzaak door lichaamstaal. De communicatie door geluid is eerder beperkt.

Paarden gedrag · 21. maart 2019
Ieder individueel paard in de kudde is onderworpen aan de leidende merrie. De dominantieverhouding tussen elk paard in de kudde en de leidende merrie is dus voor allen gelijk. De merrie is daardoor de absolute leider van de kudde.

Paarden gedrag · 17. maart 2019
Een door ons samengestelde groep paarden is anders dan een kudde paarden! De in groep gehouden paarden kunnen niet kiezen of ze al dan niet tot de groep willen toetreden.

Paarden gedrag · 11. maart 2019
Paardachtigen bestaan al 70 miljoen jaar. De grote veranderingen bij paarden vonden vooral in de afgelopen 5 miljoen jaar plaats. En van die 5 miljoen jaar gebruikt de mens slechts de laatste 6000 jaar het paard. Gezien de wel erg korte periode in de evolutie dat mens en paard “samenleven en samenwerken”, zijn de natuurlijke behoeften en eigenschappen van paarden nog zeer sterk aanwezig.

Paarden gedrag · 08. december 2018
Ik zie soms paarden die uit angst vóór de laadklep van de trailer gaan liggen. Of paarden die zo gespannen zijn dat ze plotseling gaan liggen. Deze ultieme uiting van stress laat het paard zien omdat niets anders heeft geholpen. Het is een zeer sterke reactie van het dier op extreme angst.

Paarden gedrag · 02. december 2018
Als het paard niet kan vluchten of vechten, ontstaat er een dilemma bij het dier. Het paard blokkeert zowel lichamelijk als emotioneel. Gevolg: “Freeze”, het staken van activiteit uit onmacht, en niet uit onwil!

Paarden gedrag · 30. november 2018
Er is een duidelijke nuance in gedrag als het gaat om “vechtgedrag” tijdens de training van het paard, en daadwerkelijk fysiek aangevallen worden.

Meer weergeven