Paarden gedrag

Paarden gedrag · 21. maart 2019
Ieder individueel paard in de kudde is onderworpen aan de leidende merrie. De dominantieverhouding tussen elk paard in de kudde en de leidende merrie is dus voor allen gelijk. De merrie is daardoor de absolute leider van de kudde.

Paarden gedrag · 17. maart 2019
Een door ons samengestelde groep paarden is anders dan een kudde paarden! De in groep gehouden paarden kunnen niet kiezen of ze al dan niet tot de groep willen toetreden.

Paarden gedrag · 11. maart 2019
Paardachtigen bestaan al 70 miljoen jaar. De grote veranderingen bij paarden vonden vooral in de afgelopen 5 miljoen jaar plaats. En van die 5 miljoen jaar gebruikt de mens slechts de laatste 6000 jaar het paard. Gezien de wel erg korte periode in de evolutie dat mens en paard “samenleven en samenwerken”, zijn de natuurlijke behoeften en eigenschappen van paarden nog zeer sterk aanwezig.

Paarden gedrag · 27. december 2018
Wanneer je weet (of merkt), dat je paard van het vuurwerk onrustig / angstig is (of wordt), kun je een aantal maatregelen nemen. De onverwachte lichtflitsen en knallen kunnen bij de dieren stress en paniek veroorzaken. Reden genoeg om hier aandacht aan te besteden.

Paarden gedrag · 08. december 2018
Ik zie soms paarden die uit angst vóór de laadklep van de trailer gaan liggen. Of paarden die zo gespannen zijn dat ze plotseling gaan liggen. Deze ultieme uiting van stress laat het paard zien omdat niets anders heeft geholpen. Het is een zeer sterke reactie van het dier op extreme angst.

Paarden gedrag · 02. december 2018
Als het paard niet kan vluchten of vechten, ontstaat er een dilemma bij het dier. Het paard blokkeert zowel lichamelijk als emotioneel. Gevolg: “Freeze”, het staken van activiteit uit onmacht, en niet uit onwil!

Paarden gedrag · 30. november 2018
Er is een duidelijke nuance in gedrag als het gaat om “vechtgedrag” tijdens de training van het paard, en daadwerkelijk fysiek aangevallen worden.

Paarden gedrag · 30. november 2018
Paarden hanteren bij gevaar een berekende overlevingsstrategie en -techniek. Deze techniek kunnen (her)kennen draagt in hoge mate bij tot het onderling begrip en de onderlinge communicatie tussen de mens en zijn paard! In een aantal korte berichten beschrijf ik de volgorde waarin paarden in geval van angst reageren, (de 4 F’s). Vandaag: "Flight", = vluchtgedrag

Paarden gedrag · 27. juli 2018
Paarden communiceren onderling door heel subtiele (lichaam)signalen uit te zenden. Deze signalen zijn door mensen zelfs vaak NIET waarneembaar.

Paarden gedrag · 27. juli 2018
Wanneer creëer je een respectloos paard dat in je broekzak zit, en wanneer creëer je een “verwilderd” en moeilijk te hanteren paard?

Meer weergeven