Rundvee fysiek

Rundvee fysiek · 31. augustus 2019
Runderen verliezen door zweten, hijgen en kwijlen ten gevolge van hittestress veel bicarbonaat en zouten. Dit in combinatie met een hogere dagelijkse wateropname, (180 liter en meer), kan o.a. tot pensverzuring leiden.

Rundvee fysiek · 25. augustus 2019
Langzaam drinkende kalveren moeten meer moeite doen om een hoeveelheid melk op te nemen. Daarbovenop stimuleert langzaam drinken de speekselproductie van het kalf. En speeksel is weer nodig voor een goede vertering van de opgenomen melk. Het is niet voor niets dat kalveren het schuim rond de bek hebben staan als ze onder de koe drinken. Drinkt het kalf te snel, dan bestaat de kans dat de melk in de longen, of via de slokdarmsleuf in de pens overloopt. In de pens gaat de melk gisten...

Rundvee fysiek · 15. augustus 2019
Kalveren dienen met opgeheven kop en gestrekte hals te drinken. Dit versterkt de slokdarmsleuf reflex. Een onnatuurlijke drinkhouding voor het kalf is drinken uit een emmer (met of zonder drijvende speen). Deze methode heeft daardoor een negatieve invloed op de groei en de spijsvertering van het dier. Zou dit de reden kunnen zijn dat onze baby’s geen melk uit een soepbord krijgen...?

Rundvee fysiek · 10. augustus 2019
Minder jeugdgroei betekent later minder melkpotentieel. Koeien die als kalf een daggroei van minder dan 600 gram hadden, produceerden in de éérste lactatie 460 Kg. melk minder ten opzichte van de kalveren met 1 Kg. daggroei.

Rundvee fysiek · 07. augustus 2019
Binnen rassen en kruisingen zien we dat zwaardere kalveren meestal een betere start maken. Daarbovenop komt nog dat de groei bij een jong dier absoluut het grootst is. Een slechte start of een stagnatie in de jeugdgroei kan nooit meer worden ingehaald.

Rundvee fysiek · 02. augustus 2019
Ook het fundament voor een succesvol uier wordt in de éérste 40 dagen na de geboorte van het kalf gelegd.

Rundvee fysiek · 11. maart 2019
Een tweelingdracht ontstaat nagenoeg in alle gevallen door een dubbele eisprong, ook wel dubbele ovulatie genoemd. Er zijn een aantal (dier gerelateerde) factoren die de kans op een tweelingdracht significant verhogen...

Rundvee fysiek · 02. november 2018
De optimale comfortzone van een nuchter kalfje ligt bij een omgevingstemperatuur van 15 °C. Is het kalfje niet droog, dan krijgt het kalfje het koud en zal het meer energie verbranden om zich warm te kunnen houden. Dit kost naast vitaliteit ook groei en verhoogt de kans op stress en luchtwegaandoeningen.

Rundvee fysiek · 11. augustus 2018
In bijna alle (ruw)voeders voor herkauwers zit nitraat. Na een zware (stikstof)bemesting bevatten alle plantensoorten veel nitraat. De nitraatvergiftiging wordt vaak veroorzaakt door planten die dit nitraat ophopen.

Rundvee fysiek · 06. augustus 2018
De ovulatie is een natuurlijk proces dat van vele genetische- en milieufactoren afhankelijk is. Daarom is het ook niet voor iedereen gemakkelijk te herkennen, en is de vreugde des te groter als het dier weer drachtig is.

Meer weergeven