Rundvee houderij

Rundvee houderij · 23. januari 2019
Als het kalf geboren is, gaat de aandacht naast voeding uit naar goede en geschikte kalverhuisvesting, schoon, droog, tochtvrij met veel lucht, licht en de mogelijkheid tot onderlinge socialisatie. Allemaal normale basiskennis die iedere veehouder natuurlijk kent en weet...

Rundvee houderij · 19. januari 2019
Een in alle situaties geschikte huisvesting voor jongvee creëren is meer dat alleen maar een “stukje stalruimte”. Zeker bij de opfok van de toekomstige generatie is een goede start van groot belang.

Rundvee houderij · 10. januari 2019
Een goede luchtbeheersing en ventilatietechniek berust op het principe dat met een zo laag mogelijke luchtsnelheid, zoveel mogelijk warmte en vocht wordt afgevoerd. En bovendien zoveel mogelijk verse lucht wordt aangevoerd.

Rundvee houderij · 04. januari 2019
KOUDESTRESS: Bij koude en wind bestaat de kans dat de gevoelstemperatuur lager wordt dan de onderste kritieke gevoelstemperatuur. Is dit het geval, dan spreken we van koudestress. Deze koudestress moet het dier compenseren door een extra energieopname zodat de ontwikkeling en de groei niet achterblijft.

Rundvee houderij · 23. december 2018
Een mengbeeld van matige tot milde tekorten aan meerdere sporenelementen en vitamines maakt het stellen van de diagnose bij kalveren lastig. Zwakke, minder vitale kalveren, met kalverdiarree vormen meestal de hoofdklacht. Naar mijn mening is het daarom de aangewezen weg om bij slepende en moeilijk behandelbare klachten bij kalveren, zeker ook de voeding en voedingstoestand van de koeien nader te analyseren. Niet enkel vanuit de rantsoenberekening, maar vooral ook vanuit het individuele dier.

Rundvee houderij · 08. december 2018
Kalveren vormen de toekomst van het rundveebedrijf. Een goede opfok is daarom strikt noodzakelijk, zeker als u wil bereiken dat de vaars op 24 maanden afkalft.

Rundvee houderij · 30. november 2018
Kalveren worden geboren zonder afweerstoffen. De oorzaak hiervan is de dikte van de placenta (moederkoek). Deze maakt het voor antistoffen onmogelijk om via de bloedbaan van de koe, in de bloedbaan van het ongeboren kalf te geraken. Gelukkig heeft de natuur hiervoor een goed alternatief bedacht.

Rundvee houderij · 19. november 2018
Niemand kan zich van een "Crypto" besmetting in zijn omgeving vrijwaren. De belangrijkste preventieve maatregelen ter voorkoming zijn het geven van voldoende, (kwalitatief goede) biest en het toepassen van een goede (kalverhok) hygiëne. Mits in een juiste concentratie toegepast, zijn ontsmettingsmiddelen met quaternaire ammoniumverbindingen of waterstofperoxide effectief.

Rundvee houderij · 16. november 2018
Bij besmettelijke kalver diarree denken we vaak aan het Rota- en het Coronavirus, of aan de bacterie Escherichia coli (E. Coli), maar ook aan de parasiet Cryptosporidium parvum. Deze laatste is in ongeveer 65% van de gevallen de onderliggende (mede)oorzaak van (niet voeding)diarree bij jonge kalveren.

Rundvee houderij · 14. november 2018
Meer dan 52% van de sterftegevallen bij kalveren is diarree gerelateerd.

Meer weergeven