Rundvee houderij

Rundvee houderij · 17. september 2019
Elk jaar kom ik het tegen, en dit jaar is hierop helaas geen uitzondering: Vergiftiging bij koeien, schapen en paarden door een overmatige inname van gallotannines uit eikels.

Rundvee houderij · 29. juli 2019
Kalveren met hittestress nemen minder voedsel op terwijl hun immuunsysteem verzwakt. Dit resulteert in een slechtere groei, verhoogde vatbaarheid voor ziekten en een hogere sterfte dan bij gematigde temperaturen. Hittestress treft kalveren voornamelijk wanneer 's nachts te weinig koeling optreedt.

Rundvee houderij · 10. juli 2019
Water vernevelen, of koeien gericht besproeien, wat werkt het beste? Deze vraag wordt regelmatig gesteld. Beide systemen hebben hun specifieke eigenschappen en effecten als het gaat om gericht koelen van onze koeien.

Rundvee houderij · 05. juli 2019
Indien de sproeiers op de juiste manier zijn geïnstalleerd en ook worden ingezet, zal het bezoek aan het voerhek gemiddeld 25% hoger zijn. Dit heeft uiteraard een positieve invloed op de voeropname.

Rundvee houderij · 26. juni 2019
Runderen kunnen goed tegen de kou, maar slecht tegen hitte. Hittestress ontstaat als een dier door hoge temperaturen en luchtvochtigheid niet meer zelf in staat is zijn lichaamstemperatuur te regelen. Runderen houden van temperaturen tussen -10°C en 18°C. Hogere temperaturen ervaart een rund al als te warm.

Rundvee houderij · 16. juni 2019
Helaas zie ik ook dit jaar weer zeer regelmatig dat runderen oogletsel oplopen als gevolg van foutief aangebrachte pijltjes en oorlabels.

Rundvee houderij · 14. juni 2019
Hygiëne levert een belangrijke bijdrage aan een goede uiergezondheid bij uw koeien. Hygiëne die zich niet alleen tot de ligboxen in de stal beperkt.

Rundvee houderij · 07. juni 2019
BESNOITIOSE ALS “NIEUWKOMER” IN WEST-EUROPA: Een in West-Europa “nieuwkomer” in de rij van door vectoren overdraagbare ziekten onder runderen is Besnoitiose. Deze ziekte wordt voornamelijk overgedragen door steekvliegen en muggen.

Rundvee houderij · 22. april 2019
Wat heeft de ziekte blauwtong met Low Stress Stockmanship te maken, hoor ik u al zeggen. Gelukkig helemaal niets, maar de reden dat ik het onder de aandacht breng is als volgt: Afgelopen week trof ik enkele herkauwers met klinische symptomen van blauwtong aan op een bedrijf in het buitenland. Dit terwijl de eigenaar het zelf niet eens was opgevallen.

Rundvee houderij · 11. april 2019
Vliegenoverlast, het hoort standaard bij de lente en de zomer. Deze lastige kwelgeesten zorgen niet alleen voor hinder en onrust bij uw vee, ze kunnen ook ziektekiemen overdragen.

Meer weergeven