Rundvee houderij

Rundvee houderij · 05. juli 2019
Indien de sproeiers op de juiste manier zijn geïnstalleerd en ook worden ingezet, zal het bezoek aan het voerhek gemiddeld 25% hoger zijn. Dit heeft uiteraard een positieve invloed op de voeropname.

Rundvee houderij · 26. juni 2019
Runderen kunnen goed tegen de kou, maar slecht tegen hitte. Hittestress ontstaat als een dier door hoge temperaturen en luchtvochtigheid niet meer zelf in staat is zijn lichaamstemperatuur te regelen. Runderen houden van temperaturen tussen -10°C en 18°C. Hogere temperaturen ervaart een rund al als te warm.

Rundvee houderij · 16. juni 2019
Helaas zie ik ook dit jaar weer zeer regelmatig dat runderen oogletsel oplopen als gevolg van foutief aangebrachte pijltjes en oorlabels.

Rundvee houderij · 14. juni 2019
Hygiëne levert een belangrijke bijdrage aan een goede uiergezondheid bij uw koeien. Hygiëne die zich niet alleen tot de ligboxen in de stal beperkt.

Rundvee houderij · 07. juni 2019
BESNOITIOSE ALS “NIEUWKOMER” IN WEST-EUROPA: Een in West-Europa “nieuwkomer” in de rij van door vectoren overdraagbare ziekten onder runderen is Besnoitiose. Deze ziekte wordt voornamelijk overgedragen door steekvliegen en muggen.

Rundvee houderij · 22. april 2019
Wat heeft de ziekte blauwtong met Low Stress Stockmanship te maken, hoor ik u al zeggen. Gelukkig helemaal niets, maar de reden dat ik het onder de aandacht breng is als volgt: Afgelopen week trof ik enkele herkauwers met klinische symptomen van blauwtong aan op een bedrijf in het buitenland. Dit terwijl de eigenaar het zelf niet eens was opgevallen.

Rundvee houderij · 11. april 2019
Vliegenoverlast, het hoort standaard bij de lente en de zomer. Deze lastige kwelgeesten zorgen niet alleen voor hinder en onrust bij uw vee, ze kunnen ook ziektekiemen overdragen.

Rundvee houderij · 23. januari 2019
Als het kalf geboren is, gaat de aandacht naast voeding uit naar goede en geschikte kalverhuisvesting, schoon, droog, tochtvrij met veel lucht, licht en de mogelijkheid tot onderlinge socialisatie. Allemaal normale basiskennis die iedere veehouder natuurlijk kent en weet...

Rundvee houderij · 19. januari 2019
Een in alle situaties geschikte huisvesting voor jongvee creëren is meer dat alleen maar een “stukje stalruimte”. Zeker bij de opfok van de toekomstige generatie is een goede start van groot belang.

Rundvee houderij · 10. januari 2019
Een goede luchtbeheersing en ventilatietechniek berust op het principe dat met een zo laag mogelijke luchtsnelheid, zoveel mogelijk warmte en vocht wordt afgevoerd. En bovendien zoveel mogelijk verse lucht wordt aangevoerd.

Meer weergeven