Rundvee houderij

Rundvee houderij · 23. december 2018
Een mengbeeld van matige tot milde tekorten aan meerdere sporenelementen en vitamines maakt het stellen van de diagnose bij kalveren lastig. Zwakke, minder vitale kalveren, met kalverdiarree vormen meestal de hoofdklacht. Naar mijn mening is het daarom de aangewezen weg om bij slepende en moeilijk behandelbare klachten bij kalveren, zeker ook de voeding en voedingstoestand van de koeien nader te analyseren. Niet enkel vanuit de rantsoenberekening, maar vooral ook vanuit het individuele dier.

Rundvee houderij · 08. december 2018
Kalveren vormen de toekomst van het rundveebedrijf. Een goede opfok is daarom strikt noodzakelijk, zeker als u wil bereiken dat de vaars op 24 maanden afkalft.

Rundvee houderij · 30. november 2018
Kalveren worden geboren zonder afweerstoffen. De oorzaak hiervan is de dikte van de placenta (moederkoek). Deze maakt het voor antistoffen onmogelijk om via de bloedbaan van de koe, in de bloedbaan van het ongeboren kalf te geraken. Gelukkig heeft de natuur hiervoor een goed alternatief bedacht.

Rundvee houderij · 19. november 2018
Niemand kan zich van een "Crypto" besmetting in zijn omgeving vrijwaren. De belangrijkste preventieve maatregelen ter voorkoming zijn het geven van voldoende, (kwalitatief goede) biest en het toepassen van een goede (kalverhok) hygiëne. Mits in een juiste concentratie toegepast, zijn ontsmettingsmiddelen met quaternaire ammoniumverbindingen of waterstofperoxide effectief.

Rundvee houderij · 16. november 2018
Bij besmettelijke kalver diarree denken we vaak aan het Rota- en het Coronavirus, of aan de bacterie Escherichia coli (E. Coli), maar ook aan de parasiet Cryptosporidium parvum. Deze laatste is in ongeveer 65% van de gevallen de onderliggende (mede)oorzaak van (niet voeding)diarree bij jonge kalveren.

Rundvee houderij · 14. november 2018
Meer dan 52% van de sterftegevallen bij kalveren is diarree gerelateerd.

Rundvee houderij · 29. oktober 2018
Koeien zijn zeer gesteld op rust en regelmaat. Ze hebben een uitstekend gevoel voor tijd. Het terugdraaien van de klok heeft voor sommige koeien, (net als voor sommige mensen), in meer of mindere mate een ontregeling van het dagritme tot gevolg.

Rundvee houderij · 27. oktober 2018
De melkveehouder dacht dat het qua slijtage van de tepelvoeringen niet zo’n vaart zou lopen. Het viel hem wel op dat de duur van het melkproces duidelijk en stelselmatig toenam en de melksnelheid daalde.

Rundvee houderij · 20. oktober 2018
Tijdens het weideseizoen komen runderen vaak in contact met allerlei parasieten. Nu de dieren op stal staan, is dit het ideale moment om de dieren hierop te controleren. Vorige keer behandelde ik de inwendige parasieten, nu o.a. aandacht voor een vaak voorkomende (uitwendige) parasiet bij rundvee: DE SCHURFTMIJT.

Rundvee houderij · 07. oktober 2018
Elk jaar kom ik het tegen, en dit jaar is hierop helaas geen uitzondering: Vergiftiging bij koeien, schapen en paarden door een overmatige inname van gallotannines uit eikels.

Meer weergeven