Actuele situatie LSSE / Current situation LSSE / Aktuelle Situation LSSE

05-09-2020: 

Veel evenementen en geplande bijeenkomsten konden door de geldende (Inter)nationale Corona maatregelen niet doorgaan.

Overheid en bedrijfsleven vinden langzaam toch verantwoorde manieren om (kleine) bijeenkomsten te kunnen organiseren.

Dat is ook goed zo, met de herfst en winter voor de deur breekt de tijd van bijeenkomsten organiseren door veehouders, studieclubs, rundveeorganisaties, stamboeken of dierenartsenpraktijken immers weer aan.

In kleinere groepen, met gezond boerenverstand en met respect voor de geldende maatregelen ter plaatse is dit goed te doen.

 

Ik ben er klaar voor!

LSSE heeft voor het komende seizoen weer interessante lezingen, workshops en presentaties samengesteld.

Goed uitvoerbaar en alles op gepaste afstand.

 

Interesse in ons programma?

Kijk dan snel op: programma-aanbod-2020-2021 

Wenst u een specifiek onderwerp dat niet in het programma aanbod staat?

Informeer dan gerust naar de mogelijkheden via contact, ik help u graag verder.

 

Succes met de voorbereidingen, en wellicht zien wij elkaar snel op één of meerdere bijeenkomsten in binnen- of buitenland.

Ik kijk er naar uit!

 

 

Ronald Rongen

Cowmunicator


05-09-2020: 

Many events and scheduled meetings could not proceed due to the current (Inter)national Corona measures.

However, government and business are now slowly finding responsible ways to organise (small) meetings.

That is good, with autumn and winter on the doorstep, it is time to organise meetings by livestock farmers, farmers study clubs, cattle organisations, herd books or veterinary practices.

In smaller groups, with common sense and with respect for the current Corona measures, this can be done well.

 

I'm ready!

This season, LSSE has again put together interesting lectures, workshops and presentations for you. 

Well doable and everything at an appropriate distance.

All in Dutch, German and English languages!

 

Interested in our program?

Please check out at: programme-offer-2020-2021 

Would you like a specific topic that is not included in our program?

Please inquire about the possibilities via: contact, I would be happy to help you.

 

Good luck with the preparations!

Perhaps we will soon meet at one or more meetings at home or abroad.

I'm looking forward to it!

 

 

Ronald Rongen

Cowmunicator


05-09-2020:

Aufgrund der derzeitigen (inter)nationalen Corona-Maßnahmen konnten viele Veranstaltungen und geplante Treffen nicht stattfinden.

Regierung und Wirtschaft finden langsam verantwortungsvolle Wege, wieder (kleine)Treffen zu organisieren.

Dies ist in kleineren Gruppen mit gesundem Menschenverstand und unter Achtung der geltenden (Corona)-Maßnahmen gut möglich.

Da der Herbst naht, ist es jetzt an der Zeit, Treffen zu organisieren. 

Rinderhalter, Studienvereine, Viehzucht Organisationen, Herdbücher und Tierarztpraxen sind damit voll beschäftigt.

 

Ich bin bereit!

LSSE hat für die kommende Saison wieder interessante Vorträge, Workshops und Seminare vorbereitet.

Leicht machbar nach den geltenden Corona-Vorschriften bezüglich gegenseitigen Distanz.

Alles natürlich auch in Deutsch und Englisch.

 

Interessiert an unserem Programm?

Bitte schauen Sie auf: Programmangebot 2020-2021

Möchten Sie ein bestimmtes Thema, das nicht im Programm enthalten ist?

Bitte fragen Sie einfach nach den möglichkeiten per Kontakt, ich helfe Ihnen gerne weiter.

Viel Spaß bei den Vorbereitungen, hoffentlich treffen wir uns bald bei einem oder mehreren Treffen im In- oder Ausland.

Ich freue mich schon darauf!

 

 

Ronald Rongen

Cowmunicator03-06-2020: 

Met in achtname van de geldende (Inter)nationale Corona maatregelen, worden per direct bedrijfsbezoeken en trainingen op locatie weer hervat.

Hebt u als veehouder, studieclub, rundveeorganisatie, stamboek of dierenartsenpraktijk plannen om een bijeenkomst, klantendag of -avond voor de komende herfst- of winterperiode te organiseren? Neem dan gerust contact met mij op en informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Ook is de bedrijfsadvisering op slachterijen inzake optimalisatie van het dierenwelzijn vóór het slachtproces, per heden weer hervat. 

 

BEDRIJFSBEZOEKEN EN -ADVISERING OM HITTESTRESS BIJ UW RUNDVEE EN PAARDEN TE REDUCEREN:

Gezien de actualiteit rond hittestress bij landbouwhuisdieren, worden ingeplande en nog te plannen bedrijfsbezoeken hieromtrent met absolute voorrang, en op korte termijn met u als opdrachtgever afgestemd.

 

Ronald Rongen

Cowmunicator


03-06-2020: 

With due observance of the applicable (Inter)national Corona measures, farm visits and training on location are resumed now. 

Do you as a livestock farmer, farmers-study club, cattle organization, studbook or veterinary practice, have plans to organize a seminar or event for the coming autumn or winter period? Please feel free to contact me and inquire about the possibilities without obligation. 

Advice to slaughterhouses on animal welfare optimization before slaughtering, has also been resumed now.

 

FARM VISITS AND ADVISING TO REDUCE HEAT STRESS IN CATTLE AND HORSES:

Given the topicality of heat stress in farm animals, farm visits to be planned in this regard will take place with absolute priority, and on short term.

 

Ronald Rongen

Cowmunicator


03-06-2020: 

Unter Berücksichtigung der geltenden (Inter)nationalen Corona-Maßnahmen finden ab sofort wieder Betriebsbesuche, Seminare  und Schulungen vor Ort statt.

Planen Sie als Viehzüchter, Studienverein, Rinderzucht organisation, Herdbuch oder Tierarztpraxis ein Treffen, einen Kundentag oder einen Abend für die kommende Herbst- oder Winterzeit? Bitte kontaktieren Sie mich und erkundigen Sie sich unverbindlich über die Möglichkeiten.

Auch die Beratung der Schlachthöfe zur Optimierung des Tierschutzes vor dem Schlachtprozess, ist ab sofort wieder aufgenommen.

 

BESUCHE AN RINDERBETRIEBE UND PFERDEBETRIEBE ZUR BERATUNG UND REDUZIERUNG VON HITZESTRESS BEI RINDERN UND PFERDEN:

Angesichts der aktuellen Hitzebelastung unter Nutztieren finden die geplanten Betriebsbesichtigungen mit absoluter Priorität und kurzfristig statt.

 

Ronald Rongen

Cowmunicator18-03-2020:

Naar aanleiding van de actuele Corona maatregelen die de regering nam, heb ik alle geplande evenementen, bedrijfsbezoeken en trainingen tot nader orde “on hold” moeten zetten.

 

Nu is het topprioriteit, een maximale bijdrage te leveren aan het snel en effectief onder controle krijgen van het Corona virus in de wereld.

Daarom help ik u heel graag via email of telefoon verder.

Zoals u van mij gewend bent, mag u in de meeste gevallen dezelfde werkdag een antwoord op uw vraag verwachten.

Mijn gegevens vindt u onder contact

 

Dank voor uw begrip, blijf gezond en hopelijk kunnen wij elkaar weer snel in goede gezondheid ontmoeten.

 

Ronald Rongen

Cowmunicator


18-03-2020:

In response to the current Corona measures taken by the government, I had to put all planned events, company visits and trainings "on hold" until further notice.

 

Now the top priority is to make a maximum contribution to getting the Corona virus under control in the world, quickly and effectively.

That's why I'm happy to help you via email or phone.

As you are used to from me, in most cases you can expect an answer to your question on the same working day.

My contact information can be found here.

 

Thanks for your understanding, stay healthy and hopefully we can meet again in good health soon.

 

Ronald Rongen

Cowmunicator


18-03-2020:

Als Reaktion auf die aktuellen Corona-Maßnahmen der Regierung musste ich alle geplanten Veranstaltungen, Betriebsbesichtigungen und Schulungen bis auf Weiteres "auf Eis legen".

 

Jetzt ist die oberste Priorität, einen maximalen Beitrag zu leisten, um das Corona-Virus in der Welt schnell und effektiv unter Kontrolle zu bringen.

Deshalb helfe ich Ihnen gerne per E-Mail oder Telefon.

Wie Sie von mir gewohnt sind, können Sie in den meisten Fällen am selben Arbeitstag eine Antwort auf Ihre Frage erwarten.

Meine Kontaktdaten finden Sie hier.

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis, bleiben Sie gesund und hoffentlich können wir uns bald wieder bei guter Gesundheit treffen.

 

Ronald Rongen

Cowmunicator