voor slachthuizen van hoefdieren

Slachthuizen liggen steeds meer onder het vergrootglas, de roep vanuit de maatschappij om permanent cameratoezicht tijdens het slachtproces wordt dan ook steeds luider.

 

Low Stress Stockmanship Europe ziet meer in optimalisatie van bedrijfsprocessen en in educatie en bewustmaking van het personeel inzake omgang met de te slachten dieren in uw slachthuis.

De nadruk ligt daarbij op een gezamenlijke samenwerking en focus met u als slachthuis manager,  en is gericht op UW bedrijfsprocessen.

Van aankomst slachtdieren op het slachthuis, tot en met het bedwelmen en kelen van de te slachten dieren.

 

Low Stress Stockmanship Europe biedt u onder andere de volgende mogelijkheden:

PRAKTIJKTRAINING EN COACHING OP UW LOCATIE

De praktische training bestaat uit een begeleiding en training van uw medewerkers op uw slachthuis bij o.a. het lossen, drijven, ophalen, fixeren, bedwelmen en kelen van de te slachten dieren.

Naast uitleg hoe de te slachten dieren reageren op bepaalde handelingen, worden er ook nuttige tips gegeven die direct toepasbaar zijn en een positieve invloed hebben op zowel het dierenwelzijn, de veiligheid en de efficiëntie van uw medewerkers, als ook op de kwaliteit van het vlees.

THEORETISCHE UITLEG OVER DE OMGANG MET DE TE SLACHTEN DIEREN

Hierbij krijgen uw medewerkers uitleg over hoe de verschillende diergroepen bepaalde situaties ervaren met betrekking tot de omgevingsfactoren zoals geluid, licht, wachtruimte en omgang.

De medewerkers ervaren waarom dieren op bepaalde situaties reageren, en hoe zij daarop kunnen inspelen.

Dit met als uitgangspunt de onderzoeken zoals uitgevoerd door Temple Grandin, (hoogleraar aan de Colorado State University en expert inzake “diervriendelijke” slachtmethoden).

UITVOERING VAN EEN AUDIT

De audit bestaat uit een objectieve en neutrale weergave van de diverse processtappen, tussen het moment van aankomst slachtdieren op het slachthuis, tot en met het bedwelmen en kelen van de te slachten dieren.

Daarbij worden zowel de positieve bedrijfsprocessen en factoren beschreven, als ook de bedrijfsprocessen die voor verbetering vatbaar zijn.

De bevindingen worden in een vertrouwelijk auditrapport vastgelegd en nadien met de opdrachtgever uitvoerig besproken. 

 

Wat kan ik voor U betekenen? 

Neem daarvoor gerust en vrijblijvend contact met mij op.